загрузка...
загрузка...
На головну

Принципи права є основні ідеї, вихідні положення або ведучі початку процесу формування, розвитку і функціонування права

Класифікація принципів права

Поняття і роль принципів права

принципи права

Поряд з основними ознаками права важливе значення для його ідентифікації мають принципи права. Вони являють собою основні ідеї, вихідні положення або ведучі початку процесу його формування, розвитку і функціонування. Відбиваючись насамперед в нормах права, ці принципи пронизують правову життя суспільства, правову систему країни. Вони характеризують не тільки сутність, але і зміст права, відображають не тільки його внутрішню будову, статику, але і процес його застосування, його динаміку. Принципи права мають величезний вплив на процес підготовки нормативних актів, їх видання, встановлення гарантій дотримання правових вимог.

Принципи права виступають в якості своєрідної несучої конструкції, на якій спочивають і реалізуються не тільки його норми, інститути або галузі, а й вся його система. Вони служать основним орієнтиром всієї правотворчої, правозастосовчої та правоохоронної діяльності державних органів. Від ступеня їх дотримання залежить рівень злагодженості, стабільності та ефективності правової системи. Маючи загальнообов'язковий характер, принципи права сприяють зміцненню внутрішньої єдності і взаємодії різних його галузей та інститутів, правових норм і правових відносин, суб'єктивного і об'єктивного права.

Принципи права не є довільними за своїм характером, вони обумовлені економічним, соціальним, політичним ладом суспільства, що існують у тій чи іншій країні, соціально-класової природи держави і права, характером пануючого в країні політичного і державного режимів, основними принципами побудови і функціонування політичної системи того чи іншого суспільства.

Принципи права не завжди мають відкритий характер і чітко формулюються в нормах, галузях права, правових інститутах. Іноді потрібне проведення певної аналітичної роботи для того, щоб відкрити той чи інший принцип права і розкрити його сутність і зміст.

З метою більш глибокого вивчення і більш ефективного застосування принципів права вітчизняними і зарубіжними дослідниками використовується ряд критеріїв класифікації принципів права і відповідно поділу їх на різні групи. Найбільш поширеним є їх підрозділ на групи в залежності від того, чи поширюються вони на всю систему права, на кілька галузей або на одну галузь права.

Відповідно до даного критерію принципи права, що поширюються на всю систему права і визначають її характер, зміст, найбільш важливі її особливості і риси, іменуються загальними принципами. Серед них зазвичай називають принципи соціальної справедливості, гуманізму, рівноправності, законності в процесі створення і реалізації норм права, єдності юридичних прав і обов'язків, демократизму.

Поряд із загальними принципами виділяються міжгалузеві і галузеві принципи права.

Міжгалузеві правові засади охоплюють собою дві або більше галузі права, переважно суміжних, досить близько дотичних між собою галузей (конституційне і адміністративне, кримінально-процесуальне та цивільно-процесуальне та ін.). Міжгалузеві принципи органічно поєднуються з загальними правовими принципами. У кожній окремій галузі права або в групі галузей кожен з правових принципів набуває свою специфіку.

Галузеві принципи поширюються лише на конкретні галузі права - конституційне, цивільне, карне, земельне, трудове та ін. Відповідно на їх основі створюються і реалізуються норми, які складають лише дану галузь права.

Відображаються насамперед у нормах права, пронизуючи правову життя суспільства, правову систему країни. Вони характеризують не тільки сутність, але і зміст права.

Вони складалися в результаті еволюції наукових поглядів, а вже потім поступово знаходили своє відображення в тих чи інших формах в чинному законодавстві.

Представницький-зобов'язуючий характер одночасно надає правомочності одному суб'єкту, а на іншого покладає відповідний обов'язок. «-- попередня | наступна --» Принцип юридичної відповідальності тільки за винні дії
загрузка...
© om.net.ua