загрузка...
загрузка...
На головну

Питання 2. Судово-медична експертиза трупа, їх можна вирішити

Судово-медичною експертизою, незалежно від того, де настала смерть, підлягають трупи людей:

- Померлих насильницькою смертю;

- З невстановленої причиною смерті;

при підозрі на насильницьку смерть;

з невстановленими паспортними даними (невідомі), незалежно від причини смерті.

Судово-медична експертиза трупа проводиться у випадках раптової смерті поза лікувальним стаціонару, а також в стаціонарі, якщо не оформлена документація на надійшов людини і не виставлений діагноз. Також судово-медична експертиза трупа може бути здійснена в разі смерті в лікувальному стаціонарі, коли з боку родичів покійного, інших осіб, або самого покійного перед смертю пред'явлена обґрунтована скарга до правоохоронних органів на дефекти надання медичної допомоги.

Слід зазначити, що трупи осіб, які померли від захворювання в лікувальному стаціонарі, в ряді випадків (по вирішення головного лікаря лікувального закладу) підлягають патологоанатомічному дослідженню (лікарем-патологоанатомом), але, якщо при цьому виявляють ознаки насильницької смерті, то в таких випадках лікар патологоанатом повинен перервати дослідження, забезпечити збереження об'єкта і негайно інформує правоохоронні органи. Труп підлягає передачі в судово-медичне експертне установа або прибув судово-медичний експерт проводить судово-медичну експертизу в патологоанатомічному морзі. Здійснюють судово-медичну експертизу трупа, як правило, в судово-медичному морзі.

Доставку трупа для проведення досліджень забезпечує особа, що призначила експертизу. У деяких ситуаціях, при сформованій практиці і відповідної домовленості, перевезення трупа в морг може здійснюватися транспортом експертного судово-медичної установи. Разом з трупом надається постанову про призначення експертизи, а також інші документи, які можуть мати значення при проведенні судово-медичних досліджень (наприклад: акти констатації смерті, карта стаціонарного хворого, протокол огляду місця події та ін.). Слідчий, дізнавач, суддя можуть бути присутніми при проведенні експертизи.

При виробництві судово-медичної експертизи трупа вирішують питання, що входять до компетенції лікаря судово-медичного експерта і цікавлять правоохоронні органи.

Судово-медичний експерт як мінімум відповідає на наступні питання:

1. Яка причина і давність настання смерті гр-на (ки) N? (При настанні смерті в лікувальному закладі цікавитися давністю настання смерті, як правило, недоцільно, т. К. Смерть настає в присутності медичних працівників і час її настання фіксується в медичних документах).

2. Чи є на трупі гр-на (ки) N будь-які тілесні ушкодження, якщо так, то яка їхня локалізація, характер, кількість (при необхідності), механізм і давність освіти, ступінь тяжкості, і чи не знаходяться вони в причинного зв'язку з приходу смертю?

3. Якими тяжкими захворюваннями страждав (-а) гр-н (ка) N і не перебувають вони в причинному зв'язку з приходу смертю?

4. Чи є в крові трупа гр-на (ки) N етиловий спирт, якщо так, то яка його концентрація і якою мірою алкогольного сп'яніння вона відповідає стосовно до живих осіб?

Крім вирішення зазначених питань, при судово-медичній експертизі трупа може бути встановлений цілий ряд інших фактів: диференціація прижиттєвих і посмертних ушкоджень, можливість отримання пошкоджень при конкретних обставинах (падіння з висоти, автотравмах і інші), можливість здійснення активних дій після отриманих ушкоджень, вживання покійним перед смертю наркотичних, психотропних, лікарських засобів та інші. Питання по таких обставин можуть бути вказані в постанові, або можуть бути ініціативно дозволені експертом.

Проведення СМЕ трупа регулюється нормативними відомчими положеннями, досить докладно визначальними виконуються експертом дії.

До розтину трупа експерт знайомитися з представленими документами. З них можуть бути з'ясовані умови і обставини настання смерті, а також інші дані, що мають значення для встановлення причини смерті і відповіді на поставлені питання. При можливості і необхідності експерт має право уточнити у родичів покійного перенесені ним захворювання, шкідливі звички, самопочуття останнім часом.

Після вивчення попередньо наявних даних, судово-медичних експерт здійснює зовнішнє дослідження трупа, Яке включає в себе:

- Дослідження одягу, взуття, інших предметів, доставлених з трупом;

- Біологічну характеристику трупа;

- Опис трупних явищ;

- Поетапне дослідження частин тіла із зазначенням особливостей і пошкоджень, в необхідних випадках їх фотографування і замальовка на схемах; при вказівці напрямків (раневого каналу та ін.) опис проводиться по відношенню до тіла трупа: Наприклад, фраза «напрямок переїзду тулуба колесом рейкового транспорту - справа наліво» означає, що переїзд був проведений в напрямку від правої бічної поверхні тіла трупа до його лівій бічній поверхні;

- Вилучення для додаткових лабораторних досліджень об'єктів, виявлених при зовнішньому дослідженні трупа та інші дії експерта, зумовлені специфікою даного випадку.

Після проведення зовнішнього дослідження, судово-медичний експерт приступає до розтину трупа і здійснює внутрішнє дослідження.

Судово-медичний експерт, виходячи з попередніх даних обставин смерті, виявлених пошкоджень і вирішуваних завдань сам визначає спосіб розтину трупа, що застосовуються методики досліджень, послідовність вивчення внутрішніх органів. Обов'язковою є дослідження порожнини черепа, грудної та черевної порожнин. Розтин хребта і дослідження спинного мозку вважається обов'язковим при наявності захворювань, пошкоджень або підозрі на пошкодження хребетного стовпа, а також при черепно-мозковій травмі, транспортної травми, падіння з висоти.

Таким чином, підбиваючи підсумок з даного питання, необхідно відзначити, що судово-медичній експертизі підлягають трупи людей, померлих насильницькою смертю, з невстановленої в медустанові причиною смерті, при підозрі на насильницьку смерть, трупи невідомих осіб. Крім того, судово-медична експертиза трупа проводиться у випадках раптової смерті поза лікувальним стаціонару, а також - в ряді випадку - при її настанні в стаціонарі. Судово-медичний експерт, виходячи з попередніх даних обставин смерті, виявлених пошкоджень і вирішуваних завдань сам визначає спосіб розтину трупа, що застосовуються методики досліджень, послідовність вивчення внутрішніх органів.

Питання 3. Загальне поняття про додаткові методи дослідження (експертизи)

І при ексгумації трупа. «-- попередня | наступна --» При виробництві судово-медичної експертизи трупа.
загрузка...
© om.net.ua