загрузка...
загрузка...
На головну

Структура фондовій лекції

1. Тема лекції: «Судово-медичне дослідження і експертиза трупа».

2. Цілі лекції:

навчальні: сформувати систему теоретичних знань про участь лікаря-фахівця в галузі судової медицини в огляді трупа на місці його виявлення і при ексгумації трупа, про специфіку проведення судово-медичної експертизи трупа, основних розв'язуваних питаннях, додаткових методах дослідження при виробництві судово-медичної експертизи трупа , особливості призначення та проведення судово-медичної експертизи трупів невідомих осіб, розчленованих трупів, кісткових останків, трупів новонароджених;

виховні: формування правової, комунікативної і дискусійної культури; розвиток пізнавального інтересу; бажання оволодівати новими знаннями; розвиток таких необхідних якостей для майбутнього співробітника правоохоронних органів як: уважність, спостережливість, самостійність і критичність мислення, логічне вибудовування аргументації.

3. План лекції:

Вступ.

Основна частина (виклад навчальних питань):

1 питання: Участь лікаря-фахівця в галузі судової медицини в огляді трупа на місці його виявлення і при ексгумації трупа.

2 питання: Судово-медична експертиза трупа, їх можна вирішити.

3 питання: Загальне поняття про додаткові методи дослідження (експертизи) при виробництві судово-медичної експертизи трупа.

4 питання: Особливості призначення і проведення судово-медичної експертизи трупів невідомих осіб, розчленованих трупів, кісткових останків.

5 питання: Особливості призначення і проведення судово-медичної експертизи трупів новонароджених.

Висновок.

4. Навчальна література:

4.1. Нормативні правові акти:

1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року (зі змінами та доповненнями, прийнятими на республіканських референдумі 24 листопада 1996 року і 17 жовтня 2004 р.) - Мінськ: Амалфея, 2007. - 48с.

2. Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Білорусь від 16.07.1999 р № 295-3 // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2011 р, № 4, 2/1775 ; зі змінами та доповненнями від 27.12.2010 № 223-З

3. Кримінальний кодекс Республіки Білорусь від 09.07.1999 р № 275-3 // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2011 р, № 4, 2/1775 ; зі змінами і доповненнями від 27 грудня 2010 року № 223-З.

4. Цивільний Кодекс Республіки Білорусь від 7 грудня 1998 р N 218-З // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2011 р, № 8, 2/1793, ; зі змінами і доповненнями від 10 січня 2011 № 241-З.

5. Інструкція про виробництво судово-медичної експертизи в Республіці Білорусь. Затверджена наказом Державної служби медичних судових експертиз № 67-з від 11.10.2002 р

6. Правила судово-медичної експертизи трупа в Республіці Білорусь. Затверджено наказом Білоруської державної служби судово-медичної експертизи від 01.07.1999 р № 38-з.

4.2. Основна:

1. Гурочкін, Ю. Д. Судова медицина: Курс лекцій: Для курсантів і слухачів образоват. установ МВС Росії юрид. профілю / Ю. Д. Гурочкін, В. І. Вітер.- М.: Право і закон, 2003.- 319 с.

2. Дзвонів, Г. Р. Судова медицина: курс лекцій: [для студентів юрид. і мед. вузів] / Г. Р. Колоколов.- М.: Іспит, 2006.- 252, [1] с .- (Курс лекцій). - Библиогр .: с. 251-253 (25 назв.).

3. Кустов, А. М. Судова медицина в розслідуванні злочинів: Курс лекцій: Навчальний метод. посібник / А. М. Кустов, С. С. Саміщенко.- М.: МПСІ, 2002.- 446 с .- (Криміналістика). - Библиогр .: с. 439-440 (32 назв.) І в кінці ч.

4. Самищенко, С. С. Судова медицина. Підручник для юридичних вузів / С. С. Самищенко. - М .: Право і закон, 1996. - 432 с. (З мул.)

5. Судова медицина. Підручник для ВНЗ / За заг. ред. В. В. Томіліна. - М .: Видавнича група ИНФРА-М - НОРМА, 1996. - 376 с.

4.3. Додаткова:

1. Авдєєв М. І. Судово-медична експертиза трупа. / Керівництво - Москва - «Медицина» 1976, 437с.

2. Акопов, В. І. Судова медицина: Практ. посібник для юристів і лікарів / В. І. Акопов.- М.: Дашков і К, 2003.- 446, [1] с. - Библиогр .: с. 404-411. - Алф. указ. основних понять і термінів: с. 412-416.

3. Акопов, В. І. Судова медицина в питаннях і відповідях: Справ. посібник для юристів і лікарів / В. І. Акопов.- зростання НД: Фенікс, 1998.- 446 с. - Бібліогр. до розд .: с. 437-442. - Алф. указ .: с. 443-446.

4. Атлас по судовій медицині: Избр. розділи: [Учеб. посібник для мед. ін-тів / А. А. Солохин, В. М. Смольянинов, П. П. Ширинский, Ю. Л. Мельников] .- М.: Медицина, 1981.- 264 с.

5. Датій, А. В. Судова медицина і психіатрія: підручник: для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Юриспруденція" і напрямку "Юриспруденція" / А. В. Датій.- М.: РІОР, 2007.- 309 с .-(Вища освіта).

6. Калеміна, В. В. Основи судової медицини і психіатрії: навчальний посібник: [для студентів, аспірантів і викладачів юридичних та медичних вузів] / В. В. Калеміна, Г. Р. Колоколов.- М.: Дашков і К, 2008.- 355, [1] с. - Библиогр .: с. 354-356 і в кінці ст. прямуючи.

7. Мережко Г. В. Організація та проведення практичних занять з судової медицини / Навчально-методичний посібник. Мінськ, 2005, 16с.

8. Мерецкий, Н. Е. Тактичні прийоми огляду трупа на місці його виявлення: навч. посібник / Н. Є. Мерецкий, В. В. Прутових.- М.: МПСІ, 2004.- 175 с .- (Криміналістика) (бібілотека юриста). - Бібліогр .: с.171-172 (34 назв.).

9. Муханов, А. І. Атлас-керівництво з судової медицини: [Учеб. посібник для мед. ін-тів] / А. І. Муханов.- Київ: Вища шк., 1989.- 232 с.

10. Попов, В. Л. Курс лекцій з судової медицини: Для студентів мед. вузів / В. Л. Попов, Р. В. Бабаханян, Г. І. Заславскій.- СПб. : ДЕАН, 1999.- 399 с.

11. Попов, В. Л. Судова медицина: (Для студентів юрид. Вузів) / В. Л. Попов.- СПб. : СПбІВЕСЕП, 2000.- 399 с.

12. Попов, В. Л. Судова медицина: Підручник / В. Л. Попов, Ю. Д. Гурочкін.- М.: Спарк, 1999.- 463 с., [32] л. мул.

13. Пучков, Г. Ф. Судово-медична танатологія і експертиза трупа / Г. Ф. Пучков, Ю. В. Кухарьков, А. Е. Гучок. - Мн .: Акад. МВС Республіки Білорусь, 2003. - 160с.

14. Керівництво до практичних занять з судової медицини: [Учеб. посібник для мед. ін-тів / І. А. Концевич і ін.]; Під ред. І. А. Концевіч.- Київ: Вища шк., 1988.- 327 с. - Библиогр .: с. 321-322 (29 назв.). - Предм. указ .: с. 323-324.

15. Судова медицина // під ред. професора В. В. Томіліна. Москва «Юридична література», 1987, 326с.

16. Судова медицина // Підручник під ред. Професора А. Р. Деньковского. Ленінград, 1976, 365с.

17. Судова медицина: Навчальний посібник: для студентів медичних вузів / [Єфімов А. А. та ін.] .- М.: Вузівський підручник, 2009.- 334, [1] с .- (Вузівський підручник - Библиогр .: с . 332-335 (82 назв.).

18. Судова медицина: Учеб. для вузів / [Л. О. Барсегянц, В. Н. Крюков, А. А. Солохин и др.]; За заг. ред. В. В. Томіліна.- М.: Норма, 2001.- 369 с.

19. Томілін, В. В. Судова медицина / В. В. Томілін, І. В. Віноградов.- М.: Юрид. лит., 1978.- 224 с.

20. Судово-медичне дослідження трупа: Керівництво /. Під ред. А. П. Громова, А. В. Капустіна. - М., 1991.

21. Хохлов В. В., Кузнєцов Л. Є. Судова медицина. / Керівництво - Смоленськ, 1998, 800с.

22. Дргонец, Я. Сучасна медицина і право. Пер. зі словац. / Я. Дргонец, П. Холлендер. - М .: Юрид. лит., 1991. - 336 с.

23. Мережко, Г. В. Судово-медична експертиза у питаннях слідчого: Учеб. посібник / Г. В. Мережко. - Мн. Акад. МВС Респ. Білорусь, 2005. - 64 с.

24. Огляд трупа на місці його виявлення: Керівництво для лікарів / [Е. П. Александров та ін.]; Під ред. А. А. Матишева.- Л.: Медицина. Ленингр. отд-ня, 1989.- 263 с. - Библиогр .: с. 261-263.

25. Сердюков, М. Г. Судова гінекологія і судове акушерство / М. Г. Сердюков. - М., 1964. - 302 с.

26. Пиголкин, Ю. І. Судово-медичне визначення віку / Ю. І. Пиголкин, М. В. Федулова, Н. Н. Гончарова; під ред. І. Н. Сеченова, Ю. І. Піголкіна.- М.: Мед. інформ. агенство, 2006.- 223 с. - Библиогр .: с. 202-223 (282 назв.).

27. Пленк, І-Я. Повчання по судовій медицині / І.-Я. Плівки. Короткий виклад судової медицини С. А. Громов; [Науч. ред., сост., предисл .: Петров В. В.] .- М.: С.-Петерб. держ. ун-т, 2004.- 430, [1] с .- (Антологія криміналістики, судової медицини та судової психіатрії). - Вих. дан. ориг .: 1799, 1832. - Бібліогр .: с. 420-426 (208 назв.), В кінці параграфів і в кінці ст. прямуючи.

28. Судово-медична експертиза у випадках загибелі плодів і новонароджених / В. В. Колкутін, Е. Х. Баринов, К. В. Ноздряков, Т. І. Русакова.- М.: Юрлітінформ, 2002.- 125, [2 ] с .- (Судова медицина. ХХІ століття).

29. Судово-медичне дослідження трупа / Под ред. А. П. Громова, А. В. Капустіна. - М .: Медицина, 1991. - 320 с. (Мул.)

30. Судово-медичне дослідження трупа / [А. П. Громов, В. І. Алісіевіч, А. В. Капустін та ін.]; Під ред. А. П. Громова, А. В. Капустіна.- М.: Медицина, 1991.- 317 с. - Библиогр .: с. 310-315.

31. Томілін, В. В. Судово-медичне дослідження речових доказів / В. В. Томілін, Л. О. Барсегянц, А. С. Гладкіх.- М.: Медицина, 1989.- 302 с. - Библиогр .: с. 296-303.

32. Шаманова, Т. Н. Використання досягнень біології в криміналістиці і судовій експертизі // Експерт-криміналіст. - 2008. - № 4. - С. 24-26.

Тема № 7 «Судово-медичне дослідження «-- попередня | наступна --» І при ексгумації трупа.
загрузка...
© om.net.ua