загрузка...
загрузка...
На головну

Питання 3. Права, обов'язки, відповідальність експерта і фахівця

Права і обов'язки експерта і фахівця. Права і обов'язки експерта в зв'язку з експертизою обумовлені окремими статтями (ст. 61УПК, ст. Ст. 97, 98 ЦПК, ст. 4.7 ПІКоАП), а також визначаються змістом інших статей процесуальних законів, що регулюють експертну діяльність (ст. Ст. 85, 232, 236, 237, 239, 334 КПК; ст. ст. 105, 218, 219, 226, 228 ЦПК; ст. ст.5.3, 6.7, 10.20-10.24, ПІКоАП). Деякі обов'язки передбачені нормами матеріального права (ст. Ст. 178, 401, 402, 407 КК; ст. 24.4-24.6 КоАП).

Крім того, правове становище судово-медичного експерта відтворюються в нормативних відомчих документах, що регулюють проведення судово-медичної експертизи в Республіці Білорусь (Інструкція про виробництво судово-медичної експертизи в Республіці Білорусь, Положення про Державну службу медичних судових експертиз, затверджене Указом Президента Республіки Білорусь 29.12 .2001г. № 808 та ін.).

В цілому встановлено, що судово-медичний експерт має право:

- Знайомитися з матеріалами справи, що відносяться до предмета експертизи і виписувати з них необхідні відомості, заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для укладення;

- В необхідних випадках при проведенні експертизи залучати до проведення досліджень інших лікарів-фахівців, клопотати про комісійному проведенні експертизи;

- Заявляти клопотання про вжиття заходів щодо забезпечення його безпеки, близьких йому осіб, а також майна:

- З дозволу органу, провідного процес брати участь в провадженні слідчих та інших процесуальних дії, задавати допитуваним і іншим особам, які беруть участь в цих діях, питання, які стосуються предмета експертизи;

- Знайомитися з протоколами процесуальних дій, в якому він брав участь, з протоколом судового засідання і робити підлягають внесенню до протоколу зауваження щодо правильності записи його дій і укладення;

- Одержувати безоплатну допомогу перекладача;

- Подавати скарги на дії органу, провідного процес, якщо такі дії обмежують його права при проведенні експертизи;

- Отримувати відшкодування витрат, понесених при проведенні експертизи і за роботу, що не входить в коло його прямих службових обов'язків;

- У особи, яка призначила експертизу, уточнювати зміст запитань;

- Під час допитів і дачі пояснень у зв'язку з виконаною експертизою викласти свої відповіді власноручно;

- При виконанні комісійної експертизи радитися з іншими членами комісії, у разі незгоди з думкою комісії відобразити свою точку зору у вигляді окремого висновку;

- Якщо в процесі виробництва експертизи в кримінальному чи адміністративному процесі експерт встановлює обставини, з приводу яких йому питання не ставилися, він має право відобразити їх у своєму висновку (право експертної ініціативи).

При проведенні експертизи експерт зобов'язаний:

- Дати обґрунтований та об'єктивний висновок у письмовій формі по поставленим перед ним питань;

- Відмовитися від дачі висновку у випадках: 1) є законні підстави для відводу експерта (самовідвід експерта); 2) поставлені питання виходять за межі його спеціальних знань; 3) подані йому матеріали недостатні для відповіді на ці питання, а також відмовитися від подальшого проведення експертизи, якщо він прийде до висновку про неможливість дачі висновку, про що письмово повідомляє особу (орган), доручивши йому виробництво експертизи, з обґрунтуванням цього відмови;

- Не брати участь у виробництві повторної експертизи у випадках проведення ним попередніх експертних досліджень;

- Представити документи, що підтверджують його спеціальну кваліфікацію, повідомити про свій професійний досвід і відносинах з особами, які беруть участь в процесі;

- З'явиться для проведення опитування або допиту, відповісти на поставлені питання, роз'яснити зміст даного ним висновку;

- Надати органу, що веде процес, кошторис витрат на виробництво експертизи, а також звіт про понесені витрати;

- Дотримуватися порядку при виробництві процесуальних дій і під час судового засідання;

- Не розголошувати відомості про обставини справи і інші відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, якщо він був попереджений про це в належному процесуальному порядку, а також зберігати лікарську таємницю;

- Зобов'язаний включити в висновки виявлені при проведенні експертизи обставини, що мають значення для справи в цивільному судочинстві;

- Забезпечити збереження довіреного йому об'єкта. Експерт без відповідного дозволу не має права проводити дослідження, що можуть спричинити повне або часткове знищення об'єктів експертизи, зміна їх зовнішнього вигляду або основних властивостей і якщо це виходить за рамки стандартних експертних досліджень.

Експерт не може вести переговори з учасниками процесу з питань, пов'язаних з виробництвом експертизи, крім органа, що веде процес. Експерт також не має права самостійно збирати матеріал для дослідження. Однак при виявленні в процесі виробництва експертизи об'єктів, які за своїм характером можуть стати речовими доказами і предметом окремої судово-медичної, криміналістичної або іншої експертизи, експерт повинен негайно повідомити про це орган, що призначив експертизу, упакувати і опечатати виявлений об'єкт. При цьому в протокольній частині експертного висновку повинні бути відображені факт виявлення об'єкта, його опис, фотоілюстрації та зроблено відмітку кому, коли переданий об'єкт. Експерт не має права розголошувати дані попереднього розслідування або закритого судового засідання без дозволу органу провідного кримінальний процес.

Таким чином, підбиваючи підсумок з даного питання, необхідно відзначити, що права і обов'язки експерта в зв'язку з експертизою обумовлені окремими статтями КК, КПК, ЦПК та ін ,, а також визначаються змістом інших статей процесуальних законів, що регулюють експертну діяльність. Крім того, правове становище судово-медичного експерта відтворюються в нормативних відомчих документах, що регулюють проведення судово-медичної експертизи в Республіці Білорусь (Інструкція про виробництво судово-медичної експертизи в Республіці Білорусь, Положення про Державну службу медичних судових експертиз та ін.).

Питання 2. Види судово-медичних експертиз. Випадки проведення судово-медичних експертиз комісією експертів. «-- попередня | наступна --» Питання 4. Структура і оцінка висновку судово-медичного експерта.
загрузка...
© om.net.ua