загрузка...
загрузка...
На головну

Структура фондовій лекції

Тема:«Предмет, зміст предмета судової медицини. Процесуальна регламентація судово-медичних досліджень »

2. План лекції:

Введення - 5 хв .: роз'яснення цілей лекції; визначення місця і ролі теми в загальній структурі курсу; демонстрація зв'язку досліджуваної теми з іншими галузями науки і техніки в системі наукового знання, акцентуація уваги на зв'язок теорії з практикою, формування психологічної установки на активний пізнавальний процес.

Цілі лекції:

Навчальні - формування теоретичних знань і уявлень про судовій медицині, видах діяльності в судовій медицині, понятті «спеціальні знання» в застосуванні до судово-медичних досліджень, цілі, завдання та видах судово-медичних досліджень, понятті «медична судова експертиза», еe об'єктах, сучасної системи медичних судових експертних установ в Республіці Білорусь.

Виховні - вироблення в учнів професійного відношення при роботі з судово-медичними експертами в процесі розкриття і розслідування злочинів, усвідомленої необхідності використання даних судово-медичних експертиз у слідчій практиці.

Основна частина - 70 хвилин:виклад навчальних питань

1 питання:Судова медицина як наука, лікарська спеціальність і навчальна дисципліна. Предмет судової медицини. - 20 хв.

2. питання: Види діяльності в судовій медицині. Зміст поняття «спеціальні знання» в застосуванні до судово-медичних досліджень. - 15 хв.

3. питання: Мета, завдання, види судово-медичних досліджень. Зміст поняття «медична судова експертиза», еe об'єкти. -15 хв.

4. питання: Сучасна система медичних судових експертних установ в Республіці Білорусь. (20 хв).

Висновок - 5 хв.: Підведення підсумків, формулювання висновків по темі; відповідь на питання учнів; вказівки та рекомендації щодо організації самостійної роботи при підготовці до семінарських і практичних занять.

3. Навчальна література:

1. Гурочкін, Ю. Д. Судова медицина: Курс лекцій: Для курсантів і слухачів образоват. установ МВС Росії юрид. профілю / Ю. Д. Гурочкін, В. І. Вітер.- М.: Право і закон, 2003.- 319 с.

2. Дзвонів, Г. Р. Судова медицина: курс лекцій: [для студентів юрид. і мед. вузів] / Г. Р. Колоколов.- М.: Іспит, 2006.- 252, [1] с .- (Курс лекцій). - Библиогр .: с. 251-253 (25 назв.).

3. Кустов, А. М. Судова медицина в розслідуванні злочинів: Курс лекцій: Навчальний метод. посібник / А. М. Кустов, С. С. Саміщенко.- М.: МПСІ, 2002.- 446 с .- (Криміналістика). - Библиогр .: с. 439-440 (32 назв.) І в кінці ч.

4. Самищенко, С. С. Судова медицина. Підручник для юридичних вузів / С. С. Самищенко. - М .: Право і закон, 1996. - 432 с. (З мул.)

5. Судова медицина. Підручник для ВНЗ / За заг. ред. В. В. Томіліна. - М .: Видавнича група ИНФРА-М - НОРМА, 1996. - 376 с.

6. Конституція Республіки Білорусь 1994 року (зі змінами та доповненнями, прийнятими на республіканських референдумі 24 листопада 1996 року і 17 жовтня 2004 р.) - Мінськ: Амалфея, 2007. - 48с.

7. Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Білорусь від 16.07.1999 р № 295-3 // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2011 р, № 4, 2/1775 ; зі змінами та доповненнями від 27.12.2010 № 223-З

8. Кримінальний кодекс Республіки Білорусь від 09.07.1999 р № 275-3 // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2011 р, № 4, 2/1775 ; зі змінами і доповненнями від 27 грудня 2010 року № 223-З.

9. Цивільний Кодекс Республіки Білорусь від 7 грудня 1998 р N 218-З // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2011 р, № 8, 2/1793, ; зі змінами і доповненнями від 10 січня 2011 № 241-З.

10. Цивільний процесуальний кодекс Республіки Білорусь від 11 січня 1999 № 238-З // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2010 р, № 183, 2/1718) , зі змінами і доповненнями від 15 липня 2010 р . № 166-З.

11. Процесуально-виконавчий кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення від 20 грудня 2006 № 194-З // Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2010 р, № 300, 2/1750), ; зі змінами і доповненнями від 30 листопада 2010 року № 198-З.

12. Указ Президента Республіки Білорусь №202 від 22 квітня 2013 року.

13. Про судову експертизу в кримінальних справах: Постанова Пленуму Верховного Суду Республіки Білорусь від 29 березня 2001 № 1 // судів веснiк. - 2001. - № 2. - С.8-11.

14. Інструкція про виробництво судово-медичної експертизи в Республіці Білорусь. Затверджена наказом Державної служби медичних судових експертиз № 67-з від 11.10.2002 р

15. Правила судово-медичної експертизи характеру і тяжкості тілесних ушкоджень у Республіці Білорусь. Затверджено наказом Білоруської державної служби судово-медичної експертизи від 01.07.1999 р № 38-з.

16. Правила судово-медичної експертизи трупа в Республіці Білорусь. Затверджено наказом Білоруської державної служби судово-медичної експертизи від 01.07.1999 р № 38-з.

4. Навчально-матеріальне забезпечення: статистика, архівні матеріали судово-медичної практики, текст лекції, презентація.

5. Методика читання лекції: лекція-інформація з використанням відеоматеріалів.

Опис подорожі Дугласа Локвуда вглиб «-- попередня | наступна --» Вступ
загрузка...
© om.net.ua