загрузка...
загрузка...
На головну

психодрама

Гештальт-терапія.

Групи зустрічей.

Групи зустрічей на відміну від груп тренінгу є терапевтичними психокорекційних групами.

Існує два основних напрямки в розумінні психокорекційних груп. Прихильники першого напряму орієнтують групи на вирішення конкретних завдань, відпрацювання навичок міжособистісних відносин. Керівник не усувається від лідерства повністю і, нерідко, виступає в ролі наставника.

Прихильники другого напрямку більшою мірою орієнтовані на гуманістичний, демократичний стиль керівництва групою.

Виділяють наступні основні ознаки групи зустрічей:

· Відкритість і чесність у спілкуванні її членів.

· Усвідомлення самого себе, свого Я (психічного і фізичного).

· Відповідальність за себе і членів групи.

· Увага до почуттів.

· Принцип тут і тепер.

Основними поняттями гештальт-психології, яка лежить в основі гештальт-терапії, є: поняття про фігурі (гештальте) і тлі, усвідомлення почуттів, зосередженість на сьогоденні, боротьба протилежностей, функції захисту та таке поняття, як зрілість.

Поняття боротьба протилежностей відображає боротьбу між полярними сторонами нашого Я, між його потребами і можливостями.

Зрілість - це здатність індивідуума вийти з важкої, тупикової ситуації, покладаючись тільки на себе. Завдання гештальт-терапевта полягає в тому, щоб допомогти пацієнтові усвідомити свою потребу, завершити її, а в кінцевому підсумку допомогти людині вийти з тупикової ситуації.

Гештальт-терапія включає наступні основні компоненти:

· Розширення усвідомлення.

· Інтеграція протилежностей.

· Посилення уваги до почуттів.

· Робота з мріями (фантазією).

Прийняття відповідальності на себе.

· Подолання опору.

Психодрама - це одна з форм групового процесу, в якому метод драматичної імпровізації використовується як спосіб вивчення внутрішнього світу учасників групи. Вона відноситься до одного з ранніх методів групової психотерапії. Творцем психодрами, як і групової психотерапії взагалі, вважає Морено.

Основні положення. «-- попередня | наступна --» Основи локальних мереж
загрузка...
© om.net.ua