загрузка...
загрузка...
На головну

Директиви асемблера і її трансляція

Команди, що впливають на прапори результату

 мнемоніка  прапори
 Команда ADD A, <байт джерела>  AC C OV
 Команда ADDC A, <байт джерела>  AC C OV
 Команда ANL C, <біт істочнікa> C
 Команда ANL C, C
 Команда CJNE <байт призначення>, <байт джерела »,« зсув> C
 Команда CLR C C
 Команда CLR  bit
 Команда CPL C C
 Команда CPL  bit
 Команда DA A  AC C
 Команда DIV AB  C = 0 OV
 Команда MOV <біт призначення>, <біт джерела>  C bit
 Команда MUL AB  C = 0 OV
 Команда ORL C, <біт істочнікa> C
 Команда ORL C, C
 Команда RLC A С
 Команда RRC A C
 Команда SETB C C
 Команда SETB  bit
 Команда SUBB A, <байт джерела>  AC C OV

Крім команд програма може містити директиви асемблера:


Нижче наводиться приклад записи на мові асемблера тексту програми TABLO.ASM:

 мітка  мнемокод  операнди  коментар

; Основна програма

MAIN: MOV R0, # 20H; початкова адреса масиву в РПД

MOV DPTR, # 20H; адреса таблиці символів в ПП

MOV R7, # 32; число елементів масиву

LCALL TEXT; викликпідпрограми TEXT

MOV R0, # 20H; початкова адреса масиву в РПД

MOV DPTR, # 40H; адреса таблиці символів в ПП

MOV R7, # 32; число елементів масиву

LCALL TEXT; очистка екрану

SJMP MAIN; зациклення програми

; Підпрограма заповнення масиву ОЗУ

TEXT: CLR A; очистка акумулятора

MOVC A, @ A + DPTR; пересилання символу в А

MOV @ R0, А; пересилання символу в РПД

DJNZ R6, $; тимчасова затримка

INC R0; збільшення покажчиків пам'яті

INC DPTR; на одиницю

DJNZ R7, TEXT; організація циклу обробки

RET; масиву

; Таблиця кодів відображуваних символів

ORG 20H

DB '??DEAR??FRIEND! ?WELCOME?TO?TOMSK'

ORG 40H

DB '????????????????????????????????'; 32 пробілу

END

Команди мікроконтролера сімейства МК51 «-- попередня | наступна --» Передача даних
загрузка...
© om.net.ua