загрузка...
загрузка...
На головну

Команди мікроконтролера сімейства МК51

 мнемоніка  опис команди  байти  цикли
 MOV A, Rn MOV A, ad MOV A, @ Ri MOV A, # d MOV Rn, A MOV Rn, ad MOV Rn, # d MOV ad, A MOV ad, Rn MOV add, ads MOV ad, @ Ri MOV ad , # d MOV @ Ri, A MOV @ Ri, ad MOV @ Ri, # d MOV DPTR, # d16 MOVC A, @ A + DPTR MOVC A, @ A + PC MOVX A, @ Ri MOVX A, @ DPTR MOVX @ Ri, A MOVX @ DPTR, A PUSH ad POP ad XCH A, Rn XCH A, ad XCH A, @ Ri XCHD A, @ Ri ADD A, Rn ADD A, ad ADD A, @ Ri ADD A, # d ADDC A , Rn ADDC A, ad ADDC A, @ Ri ADDC A, # d DA A SUBB A, Rn SUBB A, ad SUBB A, @ Ri SUBB A, # d INC A INC Rn INC ad INC @Ri INC DPTR DEC A DEC Rn DEC ad DEC @Ri MUL AB DIV AB ANL A, Rn ANL A, ad ANL A, @ Ri ANL A, # d ANL ad, A ANL ad, # d ORL A, Rn ORL A, ad ORL A, @ Ri ORL A, # d ORL ad, A ORL ad, # d XRL A, Rn XRL A, ad XRL A, @ Ri XRL A, # d XRL ad, A XRL ad, # d CLR A CPL A RL A RLC A RR A RRC A SWAP A CLR C CLR bit SETB C SETB bit CPL C CPL bit ANL C, bit ANL C, / bit ORL C, bit ORL C, / bit MOV C, bit MOV bit, C LJMP ad16 AJMP ad11 SJMP $ + 2 + rel JMP @ A + DPTR JZ $ + 2 + rel JNZ $ + 2 + rel JC $ + 2 + rel JNC $ + 2 + rel JB $ + 3 + rel JNB $ + 3 + rel JBC $ + 3 + rel DJNZ Rn, $ + 2 + rel DJNZ ad, $ + 3 + rel CJNE A, ad, $ + 3 + rel CJNE A, # d, $ + 3 + rel CJNE Rn, # d, $ + 3 + rel CJNE @ Ri, # d, $ + 3 + rel LCALL ad16 ACALL ad11 RET RETI NOP  Група команд пересилання даних Пересилання в акумулятор з РОН (n = 0-7) Пересилання в А прямо адресується байта Пересилання в акумулятор байта РПД (i = 1,2) Завантаження в акумулятор константи Пересилання в регістр з акумулятора Пересилання в РОН прямо адресується байта Пересилання в регістр константи Пересилання за прямим адресою А Пересилання за прямим адресою регістра Пересилання прямо адресується байта за прямим адресою Пересилання байта РПД за прямим адресою Пересилання константи за прямим адресою Пересилання байта в РПД з А Пересилання прямо адресується байта в РПД Пересилання константи в РПД Завантаження покажчика даних пересилання в А байта з пам'яті програм пересилання в А байта з пам'яті програм пересилання в А байта з ВПД пересилання в А байта з розширеною ВПД пересилання в ВПД з акумулятора пересилання в розширену ВПД з А Завантаження в стек Витяг з стека Обмін акумулятора з регістром Обмін А з прямо адресуються байтом Обмін А з байтом з РПД Обмін молодшими тетрадами А і байта РПД Група команд арифметичних операцій Додавання А з регістром (n = 0-7) Додавання А з прямо адресуються байтом Додавання А з байтом з РПД (i = 0,1 ) Додавання А з константою Додавання А з регістром і перенесенням Додавання А з байтом і перенесенням Додавання А з байтом РПД і перенесенням Додавання А з константою і перенесенням Десяткова корекція акумулятора Вирахування з А регістра і позички Вирахування з А байта і позички Вирахування з А байта РПД і позички Вирахування з А константи і позички Інкремент акумулятора Інкремент регістра Інкремент прямо адресується байта Інкремент байта РПД Інкремент покажчика даних Декремент акумулятора Декремент регістра Декремент прямо адресується байта Декремент байта РПД Множення акумулятора на регістр В Розподіл акумулятора на регістр В Група команд логічних операцій Логічне і регістра і А Логічне і А і прямо адресується байта Логічне і байта РПД і А Логічне і константи і А Логічне і прямо адресується байта і А Логічне і байта і константи Логічне АБО регістра і А Логічне АБО А і байта Логічне АБО байта РПД і А Логічне АБО константи і А Логічне АБО байта і А Логічне АБО байта і константи виключає Або регістра і А виключає Або А і байта виключає Або байта РПД і А виключає Або константи і А виключає Або байта і А виключає Або байта і константи Скидання акумулятора Інверсія акумулятора Циклічний зсув акумулятора вліво зрушення акумулятора вліво через перенесення Циклічний зсув акумулятора вправо зрушення акумулятора вправо через перенос Обмін місцями тетрад в акумуляторі Група команд операцій з бітами Скидання перенесення Скидання біта Установка перенесення Установка біта Інверсія перенесення Інверсія біта Логічне і біта і перенесення Логічне і інверсії біта і перенесення Логічне АБО біта і перенесення Логічне АБО інверсії біта і перенесення Пересилання біта в перенесення Пересилання перенесення в біт Група команд передачі управління Довгий перехід в повному обсязі ПП Абсолютний перехід всередині стр. в 2 Кбайта Короткий відносний перехід Непрямий відносний перехід перехід, якщо А дорівнює нулю перехід, якщо А не дорівнює нулю перехід, якщо перенесення дорівнює одиниці перехід, якщо перенесення дорівнює нулю перехід, якщо біт дорівнює одиниці перехід, якщо біт дорівнює нулю перехід, якщо біт встановлений, з подальшим скидом біта Декремент РОН і перехід, якщо не нуль Декремент прямо адресується байта і перехід, якщо не нуль Порівняння акумулятора з прямо адресуються байтом і перехід, якщо не дорівнює Порівняння акумулятора з константою і перехід, якщо не дорівнює Порівняння регістра з константою і перехід, якщо не дорівнює Порівняння байта в РПД з константою і перехід, якщо не одно Довгий виклик підпрограми Абсолютний виклик підпрограми в межах сторінки в 2 Кбайта Повернення з підпрограми Повернення з підпрограми обробки переривання Холоста команда    

Позначення операндів: ad - прямий 8-бітову адресу байта РПД, порту або РСФ; add - прямий 8-бітову адресу приймача даних; ads - адреса джерела даних; ad11 - прямий 11-бітову адресу передачі управління; ad16 - прямий 16-бі-товий адресу передачі управління; bit - прямий 8-бітову адресу біта; #d - дані 8-розрядні; # D16 - дані 16-розрядні; rel - 8-бітовий байт зміщення зі знаком, який відраховується від адреси наступної команди як число зі знаком і записується в додатковому коді.

Система команд мікроконтролера «-- попередня | наступна --» Директиви асемблера і її трансляція
загрузка...
© om.net.ua