загрузка...
загрузка...
На головну

Структура громадянського суспільства

Розглядаючи структуру громадянського суспільства, виділяють три його основні сфери: економічну, соціально-політичну та духовну.

В економічній сфері структурними елементами громадянського суспільства є: індивідуальні форми економічної активності; колективні господарства, кооперативи, приватні підприємства та акціонерні товариства (промислові, торговельні, фінансові та ін.); галузеві спілки та асоціації (союзи нафтовиків, газовиків, промисловців і підприємців, асоціації банків та ін.). Іншими словами, це все форми і види підприємств та організацій, які створені громадянами в області господарсько-економічної діяльності на основі добровільного об'єднання, за власною ініціативою, без участі держави. Виняток становлять державні унітарні підприємства. Відносини конкуренції, балансу та інтеграції інтересів встановлюються на основі дії законів вільної ринкової економіки.

Соціально-політична сфера громадянського суспільства включає в себе: різні форми суспільно-політичної активності громадян (мітинги, збори, демонстрації); громадські, політичні організації [49] і руху (профспілки, товариства для надання сприяння соціально незахищеним та малозабезпеченим верствам населення, партії та ін.); органи громадського (місцевого) самоврядування; недержавні засоби масової інформації. Її традиційними елементами є: сім'я, соціальні групи і спільності. У цій сфері реалізуються такі важливі функції громадянського суспільства, як формування і вираження громадської думки, вироблення загальноприйнятих норм і цінностей, вирішення соціальних конфліктів без втручання держави, самоорганізація соціальних спільнот, надання взаємодопомоги на основі солідарності громадян.

Духовна сфера громадянського суспільства безпосередньо пов'язана з морально-духовним розвитком людей, їх науковим і художньою творчістю, культурою. У цій сфері до елементів громадянського суспільства слід віднести наявність таких найважливіших прав і свобод як свобода совісті і слова. Їх реалізація виражається, перш за все, в творчій самодіяльності і саморозвитку окремих людей, їх реальної можливості розвивати власні ідеї та концепції, публічно висловлювати свою думку і відстоювати свої переконання. Ця сфера включає також діяльність самостійних і незалежних від політичної влади і надмірного контролю з боку державних органів творчих, наукових, культурних, духовних, освітніх і інших організацій, об'єднань, спілок, асоціацій, товариств (наприклад, союзи письменників, художників, композиторів; наукові співтовариства ; культурні та просвітницькі організації; недержавні освітні установи; церква, релігійні організації і духовні руху).

Основні етапи формування громадянського суспільства «-- попередня | наступна --» Діалектика відносин між державою і громадянським суспільством
загрузка...
© om.net.ua