загрузка...
загрузка...
На головну

Основні етапи формування громадянського суспільства

Формування і розвиток громадянського суспільства займає кілька століть, цей процес ще не завершений ні в нас в країні, ні в світі в цілому. Становленню та розвитку громадянського суспільства сприяло три фактори: правовий характер держави, культурний стан суспільства і перетворення підданих держави у вільних громадян. Загалом можна виділити три етапи розвитку громадянського суспільства:

Перший етап (16-17 ст.) - Формуються економічні, політичні та ідеологічні передумови громадянського суспільства (розвиток промисловості і торгівлі, спеціалізація виробництва, товарно-грошові відносини). В цей же період відбувається бурхливий розвиток культури, оформлення в «теорію природного права» основних загальних ідей, пов'язаних з поданням про громадянське суспільство як про ідеал.

Однак у філософів і істориків ХVІІ-ХVШ ст. ще не було чіткого розрізнення громадянського суспільства і держави. Рівень правових відносин невисокий. В державі бачиться сила, яка тільки й здатна привести відносини між індивідуумами до гармонії. Це знаходить відображення у визначенні Т. Гоббса, англійського філософа: «Громадянське суспільство - це суспільство ворожнечі людей один з одним, яке для її припинення перетвориться в державу». Це визначення відображало стан суспільства на той момент. Держава на цьому етапі бачиться як засіб розвитку громадянського суспільства.

Другий етап (кінець 17- кінець 19 ст.) - В найбільш розвинених країнах сформувалося громадянське суспільство у вигляді початкового капіталізму, заснованого на приватному підприємництві. Йде процес створення сучасного представницького держави, воно все більше підпорядковується громадському контролю, що виражається в посиленні контролю представницьких і судових установ за діяльністю центральної і місцевої виконавчої влади, відбувається зростання кола осіб, що користуються виборчими та іншими політичними правами, встановлюється залежність представницьких установ від системи політичних партій і рухів.

Держава починають протиставляти громадянському суспільству. У ньому бачиться стримуючий фактор розвитку громадянського суспільства. Г. Гегель, німецький філософ в цей період визначає громадянське суспільство в такий спосіб: «Громадянське суспільство - сфера реалізації приватних цілей і інтересів окремої особистості. Справжньої свободи в громадянському суспільстві немає, так як в ньому постійно присутній протиріччя між приватними інтересами і владою ».

Т. Пейн, американський просвітитель пише: «Громадянське суспільство - благо, а держава - неминуче зло. Чим досконаліша громадянське суспільство, тим менше воно потребує регулювання з боку держави ».

Третій етап (ХХ ст.) - Провідне місце в промисловості перейшло від приватних дрібних підприємств до великих індустріальних, торговим, фінансовим підприємствам. Робочий клас організував профспілки і представляв собою значну силу, з якою змушені рахуватися підприємці. На захист робітничого класу встають впливові політичні партії. Широкі верстви населення виступають на захист демократичних прав і соціальних прав і свобод. Організовуються різні громадські організації. Держава бачиться як виразник інтересів громадянського суспільства. Громадянське суспільство починає превалювати над державою.

Виробництв і техногенних аварій на літосферу. «-- попередня | наступна --» Структура громадянського суспільства
загрузка...
© om.net.ua