загрузка...
загрузка...
На головну

Поняття місцевого самоврядування

Система місцевого самоврядування в Україні

Органи общинного і регіонального самоврядування та управління

Системи місцевого самоврядування та управління

Організація місцевого самоврядування.

Поняття місцевого самоврядування

І УПРАВЛІННЯ

Лекція. МІСЦЕВІ ОРГАНИ САМОВРЯДУВАННЯ

Місцеве самоврядування - це самостійна діяльність населення за рішенням безпосередньо (наприклад, на сходах сіл, шляхом референдуму) або через органи місцевого самоврядування питань місцевого значення, виходячи з інтересів населення, його історичних та інших місцевих традицій. Воно являє собою самостійну форму здійснення народовладдя на місцях, це - влада місцевого територіального колективу.

На місце і роль місцевого самоврядування в загальній системі публічного управління існує дві точки зору, виражені общинної теорією місцевого самоврядування та державної теорією місцевого самоврядування. В основі цих двох різних точок зору лежить організація місцевого самоврядування і його взаємодія з державним управлінням в різних країнах.

Концепція місцевого самоврядування (громадська теорія місцевого самоврядування) виходить з того, що органами державної влади є тільки центральні органи держави (парламент, глава держави, уряд і ін.), органи суб'єктів федерації (у федераціях), їх представники на місцях (призначаються комісари, префекти, губернатори), а також суди як особлива гілка державної влади. Державна влада діє від імені всього суспільства. Що ж стосується виборних органів на місцях і формованої ними власної адміністрації, то вони розглядаються як вираження волі певного територіального колективу. Природно, що, володіючи певною автономією, вони в той же час підпорядковані волі всього суспільства, і їх положення регулюється законами, прийнятими державою.

Поряд з громадської теорією місцевого самоврядування є і державна теорія. Вона виходить з того, що місцеве самоврядування є продовженням державної влади, а органи і посадові особи місцевого самоврядування - «агенти» державної влади на місцях. Ця теорія також не позбавлена певних підстав. Вона враховує подвійну природу органів місцевого управління. У деяких країнах, глави адміністрації місцевого самоврядування - мери міст, начальники районів, які обираються безпосередньо громадянами або радами (мери у Франції), затверджуються державою як представники державної влади. Таким чином, вони в цьому випадку діють в двох якостях: як органи (посадові особи) місцевого самоврядування і як посадові особи, уповноважені державою, і в силу цього мають певні державні повноваження. Крім того, місцеві органи самоврядування у всіх країнах, можуть наділятися окремими повноваженнями державних органів з передачею їм при цьому необхідних ресурсів і фінансових коштів для здійснення таких повноважень. Якщо така передача відбулася, в даній сфері діяльності органів місцевого самоврядування підпорядковані і відповідальні перед органами державної влади. подвійна природа місцевого самоврядування та управління (принаймні можливість цього) привела до тривалої, що триває вже багато десятиліть, полеміці прихильників общинної, (або громадської) і державної теорій місцевого самоврядування.

Медико-соціальну допомогу і харчування на пільгових умовах, «-- попередня | наступна --» Організація місцевого самоврядування.
загрузка...
© om.net.ua