загрузка...
загрузка...
На головну

глосарій

Контрольні питання.

1. Наведіть коротку характеристику податків на власність.

2. У чому полягає економічний сенс податків на власність?

3. Хто є платником податку на майно?

4. Хто не є платником податку на майно?

5. Що є податковою базою для визначення податку на майно?

6. Що є об'єктом оподаткування юридичних осіб та індивідуальних підприємців?

7. Як визначається податкова база для юридичних осіб?

8. Що є податковою базою для визначення податку на майно фізичних осіб?

9. Що є об'єктом оподаткування юридичних осіб та індивідуальних підприємців?

10. Що є об'єктом оподаткування фізичних осіб?

11. Хто визначає розмір податкової бази фізичних осіб?

12. Чи оподатковуються податком на майно учасники Великої Вітчизняної війни по об'єктах оподаткування, переданим у користування або оренду?

13. Як обчислюється податок на майно юридичних осіб у разі, якщо воно придбане в середині податкового періоду?

14. Назвіть терміни сплати податку на майно.

15. Назвіть термін подання декларації з податку на майно юридичних осіб до податкового комітет.

16. За якою ставкою оподатковуються на майна юридичних осіб, здійснюють діяльність у вільній економічній зоні?

1. середньорічна балансова вартість - Одна тринадцята суми, отриманої при додаванні балансових вартостей об'єктів оподаткування на перше число кожного місяця поточного податкового періоду і перше число місяця періоду, наступного за звітним;

2. балансова вартість -первісна вартість об'єктів оподаткування, за мінусом суми накопиченої амортизації;

3. концесія- (Від лат. Слова concessio- дозвіл, поступка); договір про концесію - договір про передачу державою в експлуатацію приватним підприємцям, іноземним фірмам на певний термін підприємств та інших господарюючих об'єктів, ділянок землі з правом видобутку корисних копалин, будівництва різних споруд і т. д .;

4. коефіцієнт фізичного зносу - Коефіцієнт, що застосовується при розрахунку податкової базипо житлових приміщень, дачних будівель або об'єктів незавершеного будівництва, що відображає норму амортизації в залежності від характеристики будівлі;

5. коефіцієнт функціонального зносу - коефіцієнт, що застосовується при розрахунку податкової базипо житлових приміщень, дачних будівель або об'єктів незавершеного будівництва, що враховує зміни вимог до їх якості;

6. До поверх - Коефіцієнт, що враховує зміни базової вартості в залежності від поверху розташування житлового приміщення або об'єкта незавершеного будівництва;

7. До кут - Коефіцієнт, що враховує розташування житлового приміщення або об'єкта незавершеного будівництва на кутових ділянках будівлі;

8. До мат. ст - Коефіцієнт, що враховує матеріал стін;

9. До благ - Коефіцієнт, що враховує рівень впорядкованості житлового приміщення, дачної будівлі або об'єкта незавершеного будівництва та забезпеченості його інженерно-технічними пристроями;

10. До опале - Коефіцієнт, що враховує вид опалення;

11. коефіцієнт зонування (До зон) - коефіцієнт, який враховує місце розташування об'єкта оподаткування в населеному пункті, встановлюється уповноваженим державним органом у сфері реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним за погодженням з місцевим виконавчим органом;

12. коефіцієнт зміни місячного розрахункового показника - Коефіцієнт, що характеризує відношення місячного розрахункового показника, розмір якого встановлений на відповідний фінансовий рік законом про республіканський бюджет до місячного розрахункового показника, встановленого на попередній фінансовий рік законом про республіканський бюджет.

Порядок обчислення і сплати податку «-- попередня | наступна --» З'єднання відрізків кабелю може здійснюватися трьома способами.
загрузка...
© om.net.ua