загрузка...
загрузка...
На головну

Порядок обчислення і сплати податку

податкові ставки

Податкова база

Податковою базою для фізичних осіб є вартість об'єктів оподаткування, що встановлюється за станом на 1 січня кожного року.

Розрахунок розміру податкової бази надається уповноваженим державним органом у сфері реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним.

У разі, коли по декількох об'єктах оподаткування платником податку є одна фізична особа, податкова база розраховується уповноваженим державним органом у сфері реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним окремо по кожному об'єкту.

Податок на майно фізичних осіб обчислюється залежно від вартості об'єктів оподаткування за такими ставками:

 1.  до 2 000 000 тенге включно  0,05 відсотка від вартості об'єктів оподаткування
 2.  понад 2 000 000 тенге до 4 000 000 тенге включно  1 000 тенге + 0,08 відсотка з суми, що перевищує 2 000 000 тенге
 3.  понад 4 000 000 тенге до 6 000 000 тенге включно  2 600 тенге + 0,1 відсотка з суми, що перевищує 4 000 000 тенге
 4.  понад 6 000 000 тенге до 8 000 000 тенге включно  4 600 тенге + 0,15 відсотка з суми, що перевищує 6 000 000 тенге
 5.  понад 8 000 000 тенге до 10 000 000 тенге включно  7 600 тенге + 0,2 відсотка з суми, що перевищує 8 000 000 тенге
 6.  понад 10 000 000 тенге до 12 000 000 тенге включно  11 600 тенге + 0,25 відсотка з суми, що перевищує 10 000 000 тенге
 7.  понад 12 000 000 тенге до 14 000 000 тенге включно  16 600 тенге + 0,3 відсотка з суми, що перевищує 12 000 000 тенге
 8.  понад 14 000 000 тенге до 16 000 000 тенге включно  22 600 тенге + 0,35 відсотка з суми, що перевищує 14 000 000 тенге
 9.  понад 16 000 000 тенге до 18 000 000 тенге включно  29 600 тенге + 0,4 відсотка з суми, що перевищує 16 000 000 тенге
 10.  понад 18 000 000 тенге до 20 000 000 тенге включно  37 600 тенге + 0,45 відсотка з суми, що перевищує 18 000 000 тенге
 11.  понад 20 000 000 тенге до 75 000 000 тенге включно  46 600 тенге + 0,5 відсотка з суми, що перевищує 20 000 000 тенге
 12.  понад 75 000 000 тенге до 100 000 000 тенге включно  321 600 тенге + 0,6 відсотка з суми, що перевищує 75 000 000 тенге
 13.  понад 100 000 000 тенге до 150 000 000 тенге включно  471 600 тенге + 0,65 відсотка з суми, що перевищує 100 000 000 тенге
 14.  понад 150 000 000 тенге до 350 000 000 тенге включно  796 600 тенге + 0,7 відсотка з суми, що перевищує 150 000 000 тенге
 15.  понад 350 000 000 тенге до 450 000 000 тенге включно  2 196 600 тенге + 0,75 відсотка з суми, перевищує 350 000 000 тенге
 16.  понад 450 000 000 тенге  2 946 600 тенге + 2 відсотка з суми, що перевищує 450 000 000 тенге

1. Обчислення податку з об'єктів оподаткування фізичних осіб проводиться податковими органами не пізніше 1 серпня податкового періоду за місцем розташування об'єкта оподаткування незалежно від місця проживання платника податків шляхом застосування соответствующейставкі податку до податкової бази.

2. Якщо об'єкт оподаткування перебуває на праві власності менше дванадцяти місяців протягом податкового періоду, податок на майно, що підлягає сплаті, розраховується шляхом ділення суми податку, на дванадцять і множення на кількість місяців перебування об'єкта оподаткування на праві власності.

3. За об'єкт оподаткування, який перебуває у спільній частковій власності кількох фізичних осіб, податок обчислюється пропорційно їх частці в цьому майні.

4. У разі, коли по декількох об'єктах оподаткування платником податку є одна фізична особа, обчислення податку проводиться по кожному об'єкту оподаткування окремо.

5. При знищенні, руйнуванні, знесення об'єкта оподаткування перерахунок суми податку здійснюється за наявності документів, що видаються уповноваженим органом, підтверджують факт знищення, руйнування, зносу.

6. При виникненні у платника податку протягом податкового періоду права на звільнення від сплати податку перерахунок суми податку здійснюється з першого числа місяця, в якому виникло це право.

7.Сплата податку здійснюється в бюджет за місцем знаходження об'єктів оподаткування не пізніше 1 жовтня звітного податкового періоду.

8. У разі передачі протягом податкового періоду прав власності на об'єкти оподаткування сума податку обчислюється за фактичний період реалізації прав власності на майно.

Сума податку, що підлягає сплаті за фактичний період володіння об'єктом оподаткування особою, яка передає права власності, повинна бути внесена до бюджету до або в момент державної реєстрації прав власності. При цьому початкового платнику пред'являється сума податку, обчислена з 1 січня поточного року до початку місяця, в якому він передає право власності. Подальшому платнику в повідомленні про обчисленої сумі податку на майно, що направляється податковим органом, вказується сума податку, обчислена за період з початку місяця, в якому у нього виникло право власності.

Річна сума податку може бути внесена до бюджету однієї зі сторін (за узгодженням) при державній реєстрації прав власності на об'єкт оподаткування. В подальшому зазначені суми податку вдруге не сплачуються.

9. У разі, коли на момент державної реєстрації (за винятком первинної реєстрації) прав на нерухоме майно та угод з ним вартість об'єктів оподаткування уповноваженим державним органом не визначена, податок сплачується виходячи з суми податку, обчисленого в попередньому податковому періоді.

Податковим періодом для обчислення і сплати податку на майно фізичних осіб є календарний рік.

Пільги по податку на майно фізичних осіб «-- попередня | наступна --» глосарій
загрузка...
© om.net.ua