загрузка...
загрузка...
На головну

Рішення

Порядок подання розрахунку суми поточних платежів з податку на майно. Зміст декларації з податку на майно. Терміни та порядок сплати податку на майно.

У відповідності з Податковим Кодексом Республіки Казахстан платник податків на початку звітного року визначає суми поточних платежів, які обчислюються шляхом застосування відповідної ставки податку до балансової вартостіоб'єктів оподаткування, визначеної за даними бухгалтерського обліку на початок податкового періоду.

Сплата податку здійснюється в бюджет за місцем знаходження об'єктів оподаткування.

Суми поточних платежів податку вносяться платником податків рівними часткамине пізніше 25 лютого, 25 травня, 25 серпня і 25 листопада податкового періоду.

Приклад.ТОВ «Марс» має нерухомість, балансова вартість якої дорівнює 500 000 тенге

Визначити суму поточних платежів об'єкта оподаткування.

Сума податку = 500 000 * 1,5% = 7500 тенге / 4 = +1875

25 лютого - тисячі вісімсот сімдесят п'ять тенге

25 травня - +1875 тенге

25 серпня - тисячу вісімсот сімдесят п'ять тенге

25 листопада - 1875 тенге

за новоствореним платникам податків першим терміном сплати поточних платежів є черговий термін, наступний за датою створення платника податків (датою передачі об'єктів оподаткування в користування або оренду). Наприклад, якщо платник податків був створений 1 березня поточного року, то першим терміном сплати поточного платежу з податку на майно буде 25 травня поточного року.

Платники податків, створені після останнього терміну сплати поточних платежівсплачують суму податку за поточний податковий період не пізніше десяти календарних днів після настання строку подання декларації за податковий період. Наприклад, якщо платник податків був створений 30 листопада поточного року, то він повинен сплатити суму податку за поточний податковий період не пізніше 10 квітня року, наступного за звітним.

Якщо протягом податкового періоду будуть придбані нові активи, в такому випадку, платники податків повинні визначити суму поточного платежу шляхом застосування податкової ставки до податкової базі на момент придбання.

В разі надходження протягом податкового періоду об'єктів оподаткування поточні платежі з податку на імуществоувелічіваются на суму, що визначається шляхом застосування податкової ставки до 1/13 початкової вартості які поступили об'єктів оподаткування, визначеної за даними бухгалтерського обліку на дату надходження, помноженої на кількість місяців поточного податкового періоду, починаючи з місяця, в якому об'єкти надійшли, до кінця податкового періоду. Сума, на яку підлягають збільшенню поточні платежі, розподіляється рівними частками за встановленими термінами поточних платежів, при цьому першим терміном сплати поточних платежів є черговий термін, наступний за датою надходження об'єктів оподаткування. Таким чином, сума податку обчислюється за такою формулою:

Tax = 1/13 x Sn x C x K, де:

Tax- сума донараховує податку;

Sn- первісна вартість надійшли об'єктів оподаткування;

C- податкова ставка;

K- кількість місяців поточного податкового періоду, починаючи з місяця, в якому об'єкти надійшли, до кінця податкового періоду.

Приклад. Фірма «Прима» придбала будівлю 10 червня поточного року вартістю 13 млн. Тенге. Потрібно визначити суму поточних платежів за відповідний період, якщо сума поточного платежу за один квартал налічує 23 000 тенге.

Рішення.Визначаємо кількість місяців поточного податкового періоду, починаючи з місяця, наступного за місяцем надходження об'єктів оподаткування, до кінця податкового періоду, т. Е. З червня - грудень - 7 місяців.

Сума донараховує податку = 1/13 x 13 млн. Тенге x 1,5% x 7 = 105 000 тенге

Терміни сплати:

25 лютого -23 000 тенге;

25 травня -23 000 тенге;

25 серпня -23 000+ 52 500 тенге;

25 листопада -23 000+ 52 500 тенге.

В разі вибуття протягом податкового періоду об'єктів оподаткування поточні платежі зменшуються на суму, що визначається шляхом застосування податкової ставки до 1/13 балансової вартості вибулих об'єктів оподаткування, визначеної за даними бухгалтерського обліку на початок податкового періоду, помноженої на кількість місяців поточного податкового періоду,починаючи з місяця, в якому об'єкти оподаткування вибули, до кінця податкового періоду. Сума, на яку підлягають зменшенню поточні платежі, розподіляється рівними частками на решту терміни сплати поточних платежів.

Приклад. Фірма «Альбатрос» продала будівлю 26 червня поточного року вартістю 13 млн. Тенге. Потрібно визначити суму поточних платежів з податку на майно за відповідний період, якщо сума поточного платежу за квартал складає 60 000 тенге.

Рішення.Визначаємо кількість місяців поточного податкового періоду, починаючи з месяцав якому об'єкти оподаткування вибули, до кінця податкового періоду, т. Е. З червня - грудень - 7 місяців.

Сума зменшуваного платежу = 1/13 x 13 млн. Тенге x 1,5% x 7 = 105000тенге

Терміни сплати:

25 лютого -60 000 тенге;

25 травня -60 000 тенге;

25 серпня -60 000- 52 500тенге;

25 листопада -60 000- 52 500тенге.

Платник податків виробляє остаточний розрахунок і сплачує податок на майно в строк не пізнішедесяти робочих днів після настання строку подання декларації за податковий період.

Податковий період для обчислення і сплати податку на майно є календарний рік.

Платники податків зобов'язані подавати до податкових органів за місцем знаходження об'єктів оподаткування: 1) розрахунок сум поточних платежів і 2) декларацію.

Розрахунок сум поточних платежів з податку на майно подається не пізніше 15 лютого звітного податкового періоду. Декларація подається не пізніше 31 березня року, наступного за звітним.

2. Податок на майно фізичних осіб

Приклад. «-- попередня | наступна --» Пільги по податку на майно фізичних осіб
загрузка...
© om.net.ua