загрузка...
загрузка...
На головну

ПИТАННЯ 2 ПРИЙНЯТТЯ ПОПЕРЕДНЬОГО РІШЕННЯ

висновок

Таким чином роз'яснені умови надання держ. послуги, утримання стандарту; склад, послідовність і терміни виконання адміністративних процедур щодо прийняття попередніх рішень, вимоги до порядку їх виконання. Розглянемо порядок прийняття попереднього рішення.

Попереднє рішення приймається в Протягом 90 календарних днів з дня реєстрації заяви в Управлінні справами ФТС Росії (в відділі документаційного забезпечення митного органу).

При наявності в заяві інформації, достатньої для однозначного віднесення конкретного товару до певної товарної категорії ТН ЗЕД ТЗ на рівні десятизначного кодового позначення, попереднє рішення приймається в більш короткі терміни.

У разі необхідності надання додаткової інформації відповідно до пункту 29.1 Регламенту, протягом терміну, зазначеного в абзаці першому цього пункту, призупиняється і поновлюється з дня реєстрації в Управлінні справами ФТС Росії (в відділі документаційного забезпечення митного органу) останнього документа, що містить запитувані відомості, необхідні для прийняття попереднього рішення.

Після отримання додаткової інформації термін прийняття попереднього рішення не повинен становити більше 60 днів.

Попереднє рішення приймається на кожне найменування товару, що включає певну марку, модель, артикул і модифікацію.

У випадках, коли товари мають різні марки, моделі, артикули, модифікації, але одне найменування, а також володіють основними характеристиками, що дозволяють класифікувати товари в одну десятизначную категорія, а опис дозволяє однозначно ідентифікувати їх для митних цілей, видається одне попереднє рішення, в якому вказується одне найменування товару з описом при необхідності марки, моделі, артикулу, модифікації товару.

При підготовці проекту попереднього рішення вивчаються:

- Договір або зовнішньоекономічний контракт (при направленні заявником), включаючи доповнення, угоди до нього, які стосуються класифікації товару;

- Тексти товарних позицій, підпозицій, примітки до розділів, груп, товарних позицій, підпозицій, положення Основних правил інтерпретації ТН ЗЕД ТЗ;

- Алфавітний покажчик Гармонізованої системи опису та кодування товарів, пояснення до ТН ЗЕД ТЗ;

- Матеріали сесій СОТ з питань класифікації товарів;

- Міжнародні стандарти (ISO, Codex alimentarius, регламенти та ін.);

- Національні стандарти, регламенти, технічні умови;

- Угоди, включаючи угоди з промислове складання моторних транспортних засобів, їх вузлів і агрегатів;

- Документи, що підтверджують цільове використання товару;

- опис товару;

- Опис многокомпонентного товару для визначення матеріалу або складової частини, які відповідно до Основних правил інтерпретації ТН ЗЕД ТЗ надають товару основну властивість і визначення, чи застосуємо цей критерій в даному випадку;

- Перелік товарів, представлених в наборах для визначення складової частини, яка відповідно до Основних правил інтерпретації ТН ЗЕД ТЗ надає товару основну властивість і визначення, чи застосуємо цей критерій в даному випадку;

- Перелік товарів, представлених в некомплектному або незавершеному вигляді або незібраному або розібраному вигляді для визначення можливості класифікації їх відповідно до Основного правилом інтерпретації 2а) ТН ЗЕД ТЗ;

- Технологічні схеми і їх опис, в тому числі по промислове складання моторних транспортних засобів, відповідно до яких товари будуть перероблятися (оброблятися) на території Російської Федерації;

- Фотографії та малюнки (при необхідності);

- Характеристики товару;

- Кількісний і якісний склад товару (при необхідності);

- Креслення, технологічні схеми (при необхідності);

- Застосування товару (при необхідності);

- Способи і види упаковки товару (при необхідності);

- Висновки експертних організацій (за наявності) та інша інформація, представлена заявником для прийняття попереднього рішення.

Після вивчення представленої заявником інформації виконавець заяви підбирає потенційно можливі товарні категорії ТН ЗЕД ТЗ для віднесення до них розглянутого товару, розглядає тексти цих товарних позицій, підпозицій, приміток до відповідних розділів, групами, товарними позиціями, товарних, положення Основних правил інтерпретації ТН ЗЕД ТЗ.

Виконавець заяви відносить заявлений товар до певної товарної категорії ТН ЗЕД ТЗ на рівні десятизначного кодового позначення і готує проект попереднього рішення і проект супровідного листа ФТС Росії (митного органу) заявнику.

Начальник відділу Управління (начальник відділу митного органу) або його заступник (заступник начальника відділу митного органу) розглядає проект попереднього рішення і проект супровідного листа ФТС Росії (митного органу) заявнику і за результатами розгляду візує їх або направляє на доопрацювання.

Погоджений начальником відділу або його заступником проект попереднього рішення разом з першим примірником та проектом супровідного листа ФТС Росії (митного органу) заявнику подаються на розгляд начальнику Управління (начальнику митного органу) або його заступнику (заступнику начальника митного органу).

Начальник Управління (начальник митного органу) або його заступник (заступник начальника митного органу) розглядає проект попереднього рішення і проект супровідного листа ФТС Росії (митного органу) заявнику і за результатами розгляду підписує їх або направляє на доопрацювання.

після підписання начальником Управління (начальником митного органу) або його заступником (заступником начальника митного органу) проект попереднього рішення реєструється в електронній базі попередніх рішень Управління (митного органу). Реєстрація супровідного листа ФТС Росії (митного органу) заявнику здійснюється в Управлінні справами ФТС Росії (в відділі документаційного забезпечення митного органу).

Після відправки перших примірників попереднього рішення і супровідного листа ФТС Росії (митного органу) заявнику візові екземпляри формуються в справу відповідно до номенклатури справ Управління (митного органу).

При отриманні додаткової інформації від заявника, яка була запрошена Управлінням (митним органом) у заявника відповідно до пункту 29.1 Регламенту, виконуються дії, передбачені пунктами 31.1 - 31.10 Регламенту.

Термін виконання заяви відповідно до положень п. 27.2 Регламенту обчислюється з дня його реєстрації в Управлінні справами ФТС Росії і не перевищує 60 календарних днів. «-- попередня | наступна --» Попереднє рішення оформлюється в двох примірниках.
загрузка...
© om.net.ua