загрузка...
загрузка...
На головну

теологічний принцип

Телеологічний принцип - це принцип доцільності

теорія ідей

Вчення про загальне поняття

творчість Платона

Платон

випробував вплив:

  1. Сократа: етичні питання; питання релігії
  2. Геракліт: ідея вічного руху
  3. Парменід: поняття про буття
  4. Піфагорійців: прагнення до побудови соціального ідеалу (Сіракузького тирана); створення Академії
 I період - до смерті Сократа  «Апологія» Сократа; «Держава» 1 книга; «Тритон»  освоює спосіб сократівско діалогу
 II період  Діалоги «двір», «Менон»  формуються ідеї
 III період  Діалоги «Бенкет», «Федон»; «Держава»  складається вчення про ідеї
 IV період  книга законів  Переважання соціальної тематики, час самокритики

П. Перейняв у Сократа ідею про те, що задача філософії - дійсне робота на благо.

Платон взяв від Сократа визначення етичних категорій (мужність, добро, краса) - це поняття, визначення сутності предмета, які схоплюють загальне в ряді предметів, визначають родове єдність > сутність - єдність в різноманітті, єдність протилежностей всередині роду. Для П. Важливий в першу чергу рід, а не родові відмінності. Він звертається до єдиної і незмінної суті речей. Вчення про загальне поняття виростає в теорію ідей

Над світом чуттєвим існує світ надчуттєвого - світ ідей, світ вічних норм, світ ідеалу.

Ідея має надчуттєвий буттям і тому осягається тільки розумом. Ідея не може бути виражена в чуттєвому досвіді, вона існує сама по собі як загальне для множинності чуттєвих предметів.

Наприклад: ідея прекрасного, ідея блага. Ідея блага пов'язана з телеологічним принципом, що лежить в основі світогляду П.

Ідея блага панує в усьому. Все в світі доцільно, все прагне до блага.

Душа прагне до володіння благом, до знання.

Телеологічний принцип пов'язаний з теологічним, так як ідея блага пов'язана з ідеєю про вищу істоту, про Бога.

Бог - саме благо, вищий розум, який відає доцільністю. Людина, що бажає собі блага, завжди прагне до божества шляхом знання. Кожна річ в нашому світі прагне до абсолюту

Ідеї відповідають предметів речового світу > існують розряди і класи ідей відповідно класам і розрядами речей.

Пізнати ідею - звести різноманіття до доцільного єдності, осягаючи таким чином якийсь закон

Завдання пояснення світу - Всі приватні закони звести до єдиного, спільного закону, загальним для всіх речей і що є для них благом.

Теорія ідей > поняття буття у Парменіда > ідея - це щось вічне, доцільне, незмінне. Теза ж Геракліта про плинність, змінність світу Платон переносить на характеристику чуттєвого світу.

Миру ідей протистоїть світ небуття, матерії

Матерія - це початок і умова просторового розділеності, множинності речей чуттєвого світу.

Поняття буття та поняття небуття (матерії) протистоять один одному, але вони нерівноправні. Першооснову саме світ ідей, світ буття.

Чуттєвий світ є чимось середнім між буттям і небуттям, він породження цих двох світів. Світ буття - чоловіче, дієве початок; світ небуття - жіноче, пасивне начало; наш світ - їх дітище, яке єднає протилежності цих двох світів > звідси драматизм нашого існування.

Поворот до етичних проблем !!! «-- попередня | наступна --» життя Аристотеля
загрузка...
© om.net.ua