загрузка...
загрузка...
На головну

Соціально-економічне значення міжнародного туризму

За даними СОТ (Світова організація-туристська організація), за 1993 р внесок туризму в світову економіку (валове виробництво послуг) оцінюється в 3,5 трлн доларів, що еквівалентно 10,9% світового валового внутрішнього продукту. Це дозволило туризму зайняти третє місце після експорту нафти і автомобілів, а до 2007 р туризм повинен вийти на перше місце. За прогнозами експертів СОТ, число поїздок в світі до 2010 р виросте в 2 рази і досягне мільярда туристських прибуттів.

Сьогодні, завдяки науково-технічному прогресу, світ перетворився в єдиний простір, великі відстані перестали бути бар'єром для бажаючих здійснити подорож. Туризм сприяє впровадженню і застосуванню передових технологій, викликає активізацію світового ринку товарів і послуг, сприяє інвестуванню коштів у різні сфери виробництва, допомагає вирішувати проблеми зайнятості та оздоровлення населення.

Основу сучасного туристичного ринку як в якісному, так і в кількісному відношенні становлять оплачувані відпустки робітників і службовців. Все більший інтерес до подорожей проявляють верстви населення із середнім достатком: службовці, молодь, інтелігенція, представники дрібного і середнього бізнесу.

Міжнародні туристські зв'язки стали важливою складовою частиною світового процесу інтернаціоналізації соціально-економічних відносин. У багатьох країнах склалася і стабільно розвивається індустрія туризму, що володіє міцною матеріальною базою, що надає робочі місця мільйонам людей і, що взаємодіє практично з усіма галузями господарства.

У туристичному бізнесі перетинаються інтереси різних державних і приватних підприємств і служб, активно беруть участь банки, страхові компанії, торгові фірми, клуби, акціонерні товариства. Туризм має великий вплив на такі найважливіші галузі економіки, як транспорт і зв'язок, сільське господарство, будівництво, виробництво товарів народного споживання і інші, тобто. Е. Виступає каталізатором економічного розвитку.

Туристська індустрія є значним фактором, що сприяє більш інтенсивному економічному розвитку тих районів земної кулі, які розташовані на віддалі від великих промислових центрів і мають незначні господарські ресурси.

У ряді держав туризм став крупною самостійною галуззю господарства, що займає провідне положення в економіці. Багато в чому це пояснюється тим, що сучасна туристична індустрія надає великий обсяг послуг, що споживаються туристами в ході закордонної подорожі. Це, перш за все, послуги:

1) з доставки туристів в країну і по переміщенню туристів по країні відвідування (транспорт);

2) по розміщенню туристів (готелі, мотелі, кемпінги і т. Д.);

3) щодо забезпечення туристів харчуванням (ресторани, кафе, бари і т. Д.);

4) по рекламі туристського продукту;

5) із збуту туристського продукту, це послуги туристичних агентств (розробка маршрутів подорожі, бронювання місць на транспорті і в готелях);

6) по задоволенню культурних потреб туристів (відвідування визначних пам'яток, музеїв, виставок і т. Д.);

7) по задоволенню ділових і наукових інтересів туристів (участь в наукових конференціях, різних нарадах);

8) торгових підприємств, як загального, так і спеціального призначення (продаж сувенірів, буклетів, листівок, путівників, предметів туристського спорядження);

9) контрольно-адміністративних органів (оформлення документів, прикордонний, митний контроль);

10) служб охорони природи, пам'яток, музеїв;

11) інформаційних служб для туристів;

12) щодо забезпечення туристів засобами зв'язку (пошта, телеграф, телефон, факс);

13) засобів інформації (телебачення, газети, журнали);

14) державних туристських органів;

15) іноземних юридичних осіб і громадських туристських організацій;

16) страхових компаній;

17) щодо задоволення потреб у розвагах (казино, атракціони, нічні клуби і т. Д.).

Для індустрії туризму притаманні особливі специфічні властивості:

1) ресурсна орієнтація в розміщенні туристських підприємств;

2) сезонний цикл у виробництві туристських послуг;

3) високі вимоги до рівня розвитку соціальної інфраструктури інформаційних мереж.

Індустрія туризму виконує важливу функцію в розвитку господарського комплексу і економіки країни, так як:

1) збільшує місцеві доходи;

2) створює нові робочі місця;

3) сприяє розвитку галузей, орієнтованих на виробництво туристських послуг;

4) розвиває соціальну і виробничу інфраструктуру в туристських центрах;

5) збільшує валютні надходження в бюджет країни.

Туризм є одним з небагатьох найбільш динамічно розвиваються видів бізнесу. Інтерес підприємців до туризму можна пояснити рядом факторів:

1) для того щоб почати займатися туристським бізнесом, не потрібно великих фінансових вкладень;

2) на туристському ринку, незважаючи на конкуренцію, можуть успішно взаємодіяти як великі, так середні і малі компанії і фірми;

3) туристський бізнес дозволяє швидко обертати капітал.

Крім впливу на економіку міжнародний туризм впливає на соціальне і культурне середовище, екологічну обстановку.

Туризм є не тільки джерелом прибутку, а й сильним фактором зростання престижу країни, її значення в очах світової спільноти.

У той же час зростання міжнародного туризму має і певні негативні наслідки: руйнування і забруднення навколишнього середовища, інфляцію, порушення традицій місцевого населення.

Міжнародний туризм, як і зовнішня торгівля, відображає такий поділ праці, при якому в експорті провідне місце займають індустріально розвинені країни.

У міру розвитку міжнародного туризму все держави можна розділити на дві категорії: держави, які є постачальниками туристів, і держави, які беруть туристів. До країн - постачальників туристів відносяться індустріально розвинені країни, які характеризуються високим показником виїзду своїх громадян за кордон. Тих, хто виїжджає туристів, як правило, становить 10% від загального населення країни. При цьому ці країни не тільки відправляють, але також і приймають велику кількість зарубіжних туристів. Тут слід зазначити США, Німеччину, Францію, Великобританію, Італію, Австрію.

До приймаючим туристів відносяться країни з середнім рівнем економічного розвитку (Греція, Туреччина, Кіпр, Іспанія, Португалія, Єгипет), а також країни, що розвиваються (Марокко, Туніс, Багамські острови і т. Д.).

Для досягнення позитивного балансу між ввозяться в країну грошима (в'їзний туризм) і вивозяться з країни (виїзний туризм) слід особливу увагу приділяти залученню зарубіжних туристів, щоб якомога більше грошей в країну ввозилося і витрачалося. Правильно продумана, динамічна і професійно здійснювана політика в сфері розвитку національного туризму приносить державі велику економічну вигоду.

Історія розвитку туризму «-- попередня | наступна --» Проблеми сезонності в міжнародному туризмі
загрузка...
© om.net.ua