загрузка...
загрузка...
На головну

Мотиви та чинники ефективності

Ефективність журналістики.

Дієвість журналістики.

Результативність журналістики.

Конструктивний підхід до журналістики.

Рівень впливу ЗМІ на аудиторію.

Цілі і випливають з них завдання як основа успішності ЗМІ.

1) 1. Ступінь успішності будь-якого ЗМІ залежить від уміння сформулювати ті цілі які найтіснішим чином пов'язані з життєдіяльністю суспільства.

2. Цілі будь-якого ЗМІ повинні бути чітко прописані в редакційному статуті.

3. Сукупність цілей-стратегія будь-якого ЗМІ.

4.

5. В рамках кожної мети формулюються конкретні завдання. (Краснодарські известия - Краснодару столичний вигляд: а) ліквідація старих об'єктів б) будівництво сучасних об'єктів в) облаштування території міста г) забезпечення городян транспортом

6. Кожна із завдань може становити одну тему або ділитися на безліч.

2)

1. Вміла продумана постановка цілей, вивірена до запитів суспільства прямо орієнтована на кінцевий результат.

2. Рівень, ступінь кінцевого результату своєрідні ККД ЗМІ. Теоретика ділять його: а) Гранично успішний, 50-100%. б) Успішний, 50%. в) мінімально успішний, нижче 50%. г) Чи не успішний.

3. Успішність дослідники пов'язують з поняттям вплив матеріалу на споживача. Варіанти впливу: а) функціональне - поставлена задача більш-менш реалізована б) нефункціональне - коли після прочитання матеріалу виникають позитивні результати про які не передбачалося. в) діфункціональное - коли результат протилежний тому що передбачав автор. г) афункціональное - немає ніякого результату.

4. Творча діяльність будь-якого журналіста повинна бути націлена на функціональні результати.

5. а) знання теми б) вміння взяти потрібні факти по темі які відповідають творчим задумом в) вміння обрати форму оповідання г) вміло вибудувати матеріал д) використовувати відповідні мовні засоби е) конструктивність висновків (націленість).

3) 1. Зазвичай в основу теми лягає якась ситуація склалася в будь-якій сфері діяльності. Ситуації: а) позитивні б) критична в) проблемна г) змішана

4) Ряд дослідників розділяє поняття результативність і дієвість, інші - ставлять знак рівності між цими поняттями. Прохоров ці поняття розділяє хоча і говорить що вони в єдності (як яйце). Він вважає що результативність наслідок дієвості.

результативність - Це ступінь досягнення журналістикою цілей які відповідають потребам суспільства.

Результативність це коли матеріал вплинув на людей.

Результативність завжди зумовлюється глибоким аналізом ситуації. Обсяг і якість аналізу передбачає рівень результативності.

Результативність буде тим вище, чим грунтовніше висновки автора.

Результативність пов'язана з жанрами другої групи (аналітичні).

Висновки, пропозиції, критика - повинні адресуватися конкретним людям, підприємствам, органам влади, інститутів.

З метою досягнення результатів журналісту необхідно налагоджувати контакти з соціальними інститутами.

5) Під діяльністю Прохоров розглядає організаторські дії журналіста.

а) початок дієвості - задум, народження теми.

б) думка переростає в тему, оформляється.

в) тему розбиваємо на частини для аналізу.

г) визначаємо своїх співучасників, посередників.

д) визначення виду спілкування з співучасниками.

е) попередні питання, запити документів.

ж) уточнення, зіставлення отриманої інформації. Потрібно переконатися в її достовірності.

з) виконання (написання) матеріалу.

з) упевнитися в достовірності.

к) публікація

л) вивчення реакції.

м) підготовка інформації про те як матеріал сприйнятий.

н) та в залежності від результату, повернення до теми.

6) 1. Крім дієвості та результативності при реалізації журналістикою своїх функцій виникає в їх виконанні.

2. Проблема ефективності значно ширше результативності. При результативності ми маємо щось конкретне.

3. Ефективність журналістики - це враження яке отримує аудиторія від прочитання матеріалу або перегляду телевізійної передачі. Якщо при результативності ми маємо на увазі обмежене число учасником, то при ефективності - необмежена. Ефективність - вплинути на масову аудиторію. інтерес людей не пов'язаних з описуваної темою: а) набувають нові знання б) змінюються погляди про написане в) викликати нові прагнення д) матеріал в чомусь когось переконав г) розширилися уявлення про щось е) задоволення матеріалом, інтерес.

7) Дослідники виділяють мотиви ефективності:

1. Орієнтаційний: сенс фактів їх зв'язок з тим, що відбувається.

2. Престижний: формування поваги до матеріалу.

3. Практичний: отримання корисної для себе інформації.

4. Рекреативний.

5. Пізнавальний.

6. Мотив встановлення контакту з людьми.

Творчі фактори: існують на стику парадоксу. З одного боку журналісту потрібно слідувати за аудиторією, а з іншого боку вести її за собою.

а) Властивість близькості.

б) Властивість ситуативності.

в) Властивість драматизму.

г) Діалог з опонентом.

д) Властивість мимовільного відволікаючого уваги.

Тема № 10. Результативність, дієвість «-- попередня | наступна --» ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ
загрузка...
© om.net.ua