загрузка...
загрузка...
На головну

ПРИЧИНИ ПОЯВИ Психолінгвістика

ВИЗНАЧЕННЯ Психолінгвістика

Одне з визначень психолінгвістики таке: "Психолінгвістика - це наука, що вивчає процеси речеобразования, а також сприйняття та формування мови в їх співвіднесеності з системою мови".

Інше визначення давав в 1954 р Чарльз Осгуд: "Психолінгвістика вивчає ті процеси, в яких інтенції мовців перетворюються в сигнали прийнятого в даній культурі коді і ці сигнали перетворюються в інтерпретації слухають. Іншими словами, психолінгвістика має справу з процесами кодування і декодування, оскільки вони співвідносять стан повідомлень зі станом учасників комунікації ". При такому підході предметом психолінгвістики можуть бути процеси породження і сприйняття мови в їх співвіднесеності з фізіологічним і психічним станом учасників комунікації. Тут процеси мови співвідносяться ні з системою мови, а з людиною, з його психікою.

А. А. Леонтьєв в 1997 році запропонував таке визначення цієї дисципліни: предметом психолінгвістики є співвідношення особистості зі структурою і функціями мовленнєвої діяльності, з одного боку, і мовою як головною складовою образу світу людини, з іншого.

Психолінгвістика виникла як орієнтована на практику концепція. У 40-х, 50-х рр. існував ряд проблем, які могли бути вирішені тільки за допомогою нових знань завдяки міждисциплінарного підходу.

В умовах міграції населення виник ряд питань, пов'язаних з навчанням іноземним мовам різних груп населення: - Яка оптимальна організація мовного матеріалу в підручнику іноземної мови в залежності від віку учня і етапу навчання? - З якого віку можна навчати дітей іноземної мови? - Як зробити учня білінгвом в максимально короткі терміни? - Яке співвідношення мовних знань і реальних дій при освоєнні іншої культури? - Які механізми акультурації (засвоєння іншої культури) і окультураціі (засвоєння своєї рідної культури)? - Чи відбувається при вивченні структур нової мови переклад з рідної мови або формуються нові структури мислення? Відповісти на ці питання викладачі іноземної мови не могли, для цього було потрібно залучення психологічних знань.

При навчанні рідної мови також не до кінця було ясно, як відбувається розуміння правил вживання мови, якщо дорослі не формулюють їх при навчанні дітей (і взагалі хоч як мене навчають дітей мови). Виникали проблеми і з навчанням розумово відсталих дітей, глухонімих і сліпоглухонімих.

Іншою причиною появи психолінгвістики балу необхідність відновлення мови при її порушеннях і травмах. З'явилася необхідність в нейролінгвістиці як розділі психолінгвістики.

При передачі інформації на відстань по каналах зв'язку за допомогою технічних засобів зв'язківці нерідко отримували спотворені повідомлення. Тому вчені звернулися до проблем кодування і декодування повідомлення у зв'язку зі структурою мови і психологією розуміння інформації людиною.

Об'єкт І ПРЕДМЕТ Психолінгвістика «-- попередня | наступна --» міждисциплінарних Психолінгвістика
загрузка...
© om.net.ua