загрузка...
загрузка...
На головну

Об'єкт І ПРЕДМЕТ Психолінгвістика

Тема 1. Психолінгвістика як наука Про МОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лекція № 9

Способи формування орфографічного і пунктуаційних навичок (1 година)

1. Вправи - як обов'язковий елемент процесу навчання орфографії і пунктуації.

2. Система вправ по застосуванню принципів орфографії і пунктуації.

Орфографія і пунктуація регламентують усі засоби графічної передачі усного мовлення на письмі, тому виконання вправ з орфографії та пунктуації - один з найважливіших видів роботи по практиці російської мови і обов'язковий елемент навчання правопису. В процесі виконання різноманітних вправ формується звичка аналізу орфограмм і пунктограми, що необхідно будь-якому авторові на рідній мові.

Орфографічний аналіз і пунктуаційний аналіз (або розбір) як вид роботи повинен здійснюватися майже на кожному занятті з російської мови, тоді і виробляється звичка орфографічно правильної письмової мови.

Функція орфографічного і пунктуаційних аналізу не тільки навчальна, а й контролює, так як, працюючи над орфограммами і пунктограми, пише пускає в хід весь необхідний для їх пояснення запас теоретичних знань, систематизуючи при цьому відомості з фонетики, лексикології, словотвору і граматики.

В системі вправ з орфографії та пунктуації повинні бути, по-перше, вправи на повторення основних і орфографічних правил, по-друге, вправи, навчальні орфографічних і пунктуаційних аналізу, по-третє, вправи, які передбачають розвиток уміння перевіряти і редагувати письмові тексти різних стилів і будь-якого ступеня складності, по-п'яте, вправи узагальнюючого характеру, що дозволяють закріпити отримані вміння та навички.

Термін "психолінгвістика" був вперше використаний в США в 1946м, але увійшов в науковий обіг лише в 1963, коли, отримавши певний зміст, він став позначати формувалася нову наукову теорію. Термін складається з двох частин: психо - загальна частина зі словом психологія (грец. Psyche - душа) і лінгвістика (лат. Lingua - мова).

Об'єкт науки - це сукупність індивідуальних об'єктів, які вона вивчає. Предмет науки - абстрактна система об'єктів або система абстрактних об'єктів.

Об'єктом лінгвістики є мова і мова людини, яка використовується ним для різних цілей і в різних ситуаціях. Цей же об'єкт і у психолінгвістики, і у інших мовознавчих дисциплін. Предметом лінгвістики є система мовних засобів, використовуваних в комунікації. Предметом психолінгвістики є не пристрій знакової системи, а процес створення і сприйняття знаків мови в свідомості їх носіїв. Вона по об'єкту збігається з лінгвістикою, а по предмету і за методами - з психологією, що вивчає породження, функціонування і будову психічного відображення реальності.

Лекція № 8 «-- попередня | наступна --» ПРИЧИНИ ПОЯВИ Психолінгвістика
загрузка...
© om.net.ua