загрузка...
загрузка...
На головну

Основні поняття про засоби вимірювань

ТЕМА 4. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАНЬ

засіб вимірювань - Технічний засіб, призначений для вимірювань, має нормовані метрологічні характеристики, що відтворює і (або) зберігає одиницю фізичної величини, розмір якої приймають незмінним (в межах встановленої похибки) протягом відомого інтервалу часу.

вимірювальний пристрій - Частина вимірювального приладу (установки або системи), пов'язана з вимірювальним сигналом і має відокремлену конструкцію і призначення.

Що показує пристрій засоби вимірювальної техніки - Сукупність елементів засоби вимірювальної техніки, які забезпечують візуальне сприйняття значень вимірюваної величини або пов'язаних з нею величин.

Покажчик засоби вимірювальної техніки - Частина пристрою, що показує, положення якої щодо відміток шкали визначає вимірювальний пристрій покази засобу вимірювань.

Шкала кошти вимірів - Частина пристрою, що показує засоби вимірювальної техніки, що представляє собою упорядкований ряд відміток разом зі пов'язаної з ними нумерацією (рисунок 4.1).

Малюнок 4.1 - Шкала кошти вимірів

Відмітки на шкалах можуть бути нанесені рівномірно або нерівномірно. У зв'язку з цим можна виділити наступні види шкал:

1) рівномірна- Шкала, довжина поділів якої не змінюється (рисунок 4.1);

2) практично рівномірна - Шкала, довжина поділів якої відрізняється один від одного не більше ніж на 30% і має сталу ціну поділок;

3) нерівномірна - Шкала, довжина поділів якої відрізняється один від одного більш ніж на 30% і (або) має непостійну ціну поділок;

4) істотно нерівномірна- Шкала з звужуються розподілами, для якої значення вихідного сигналу, відповідне полусумме верхнього і нижнього меж діапазону змін вхідного (вихідного) сигналу, знаходиться в інтервалі між 65 і 100% довжини шкали, відповідної діапазону змін вхідного (вихідного) сигналу;

5) статечна - Шкала з розширюються або звужуються розподілами, відмінна від шкал, зазначених вище.

розподіл шкали - Проміжок між двома сусідніми відмітками шкали засобу вимірювань (рисунок 4.1).

Довжина поділки шкали - Відстань між осями (або центрами) двох сусідніх відміток шкали, виміряний вздовж уявної лінії, що проходить через середини найкоротших відміток шкали.

Ціна поділки шкали - Різниця значення величини, що відповідають двом сусіднім позначок шкали засобу вимірювань.

Діапазон вимірювань засоби вимірювальної техніки- Область значень величини, в межах якої нормовані допустимі межі похибки засобу вимірювань (рисунок 4.1).

Значення величини, що обмежують діапазон вимірювань знизу і зверху (зліва і справа) називають відповідно нижньою і верхньою межами вимірювань (Рисунок 4.1).

методи вимірювань «-- попередня | наступна --» ТЕМА 5. Основні поняття ТЕОРІЇ ПОХИБОК
загрузка...
© om.net.ua