загрузка...
загрузка...
На головну

Основні терміни та визначення в галузі метрології

ТЕМА 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ В ОБЛАСТІ МЕТРОЛОГІЇ

Гнучкість як реакція на неповноту інформації

Основні терміни та визначення в галузі метрології регламентуються рекомендаціями щодо міждержавної стандартизації РМГ 29 - 99 «Метрологія. Метрологія. Основні терміни та визначення ».

метрологія- Наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності.

Метрологія включає в себе три розділи:

1) теоретична (фундаментальна) метрологія - Розділ метрології, предметом якого є розробка фундаментальних основ метрології;

2) законодавча метрологія - Розділ метрології, предметом якого є встановлення обов'язкових технічних і юридичних вимог щодо застосування одиниць фізичних величин, еталонів, методів і засобів вимірювань, спрямованих на забезпечення єдності і необхідності точності вимірювань в інтересах суспільства;

3) практична (прикладна) метрологія - Розділ метрології, предметом якого є питання практичного застосування розробок теоретичної метрології та положень законодавчої метрології.

Об'єктами метрології є фізичні величини, їх одиниці, засоби вимірювань, еталони, методики виконання вимірювань.

Традиційним об'єктом метрології є фізична величина- Одна з властивостей фізичного об'єкта (фізичної системи, явища або процесу), загальне в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів, але в кількісному відношенні індивідуальне для кожного з них.

єдність вимірювань - Стан вимірювань, що характеризується тим, що їх результати виражаються в узаконених одиницях, розміри яких у встановлених межах рівні розмірам одиниць, відтворюваних первинними еталонами, а похибки результатів вимірювань відомі та із заданою ймовірністю не виходять за встановлені межі.

Побудова системи цілей «-- попередня | наступна --» шкали вимірювань
загрузка...
© om.net.ua