загрузка...
загрузка...
На головну

Розгортання комерційного виробництва

Випробування в ринкових умовах

Розробка товару

Аналіз можливості виробництва і збуту

Розробка стратегії маркетингу

Розробка і перевірка задумів

відбір ідей

формування ідей

На цьому етапі йде пошук ідей, при цьому аналізуються запити споживачів.

Мета: розробити якомога більше ідей. Основні джерела ідей: споживачі, конкуренти, дослідний відділ підприємства, торговий персонал, винахідники або патентні установи.

Розгляд або попередній вибір ідей. Виявляються чи оцінюються непридатні. Ідея товару - загальне уявлення про можливий товар. Ідеї перевіряються на їх відповідність принципам і вимогам підприємства. Експерти визначають, на скільки ідея відповідає іміджу і цілям фірми, виявляють принципову можливість її реалізації.

Задум товару - це пророблений варіант ідеї, вираженої в конкретних характеристиках товару.

Перевірка задуму - з'ясування, як споживачі оцінили новинку. Пропонується опис новинки і її властивостей, а споживачі висловлюють думку про майбутнє товар.

O опис кількісних і якісних характеристик цільового сегмента і можливість позиціонування, а також прогнозування обсягу продажів.

O визначення передбачуваної ціни на новинку, а також попередній вибір каналів розподілу і складання кошторису.

O визначення мети підприємства за кінцевими показниками обсягу прибутку, збуту та ринкової частки.

На цьому етапі розраховуються і аналізуються прогнозовані витрати, обсяг реалізації та прибутку.

Створюється зразок товару, відповідного задумом, витрати на його створення не повинні перевищувати кошторисні. Якщо зразок товару пройшов лабораторні випробування, то підприємство приступає до випробування новинки в ринкових умовах.

Масове виробництво новинок пов'язано з високим ризиком, тому підприємство виробляє невелику партію товару і відчуває її в умовах ринку, з'ясовуючи, як споживачі реагуватимуть. Щоб визначити, як покупці сприйняли новинку, виробляють спостереження, проводять анкетування.

Відбувається в разі, якщо пробний маркетинг дав хороший результат.

Формування цінової політики

Ціна - грошове вираження вартості товару.

Цінова політика - це встановлення на товар оптимальних цін і їх зміна в залежності від ситуації на ринку.

1) Цінова політика повинна бути узгоджена із загальною стратегією.

2) При розробці цінової політики необхідно враховувати зміну ринкових умов.

3) Ціна повинна відповідати значущості товару і бути додатковим стимулом для придбання.

4) При розробці цінової політики слід передбачити можливість коригувань

Цілі цінової політики:

1) Максимізація прибутку

2) Максимізація частки ринку. Ціни встановлюються нижчі, ніж у конкурентів.

3) Забезпечення виживаності. Конкуренція і мінливий попит можуть привести до загрози закриття підприємства. Підприємство має встановити мінімально можливі ціни в розрахунку на те, що товар буде куплений.

4) Збереження поточного положення.

Товари народного споживання діляться на основі звичок покупців «-- попередня | наступна --» цінова еластичність
загрузка...
© om.net.ua