загрузка...
загрузка...
На головну

критерії сегментування

контактні аудиторії

 Шукана - група осіб, чий інтерес ми хотіли б залучити.  Сприятлива - чий інтерес корисний для підприємства  Небажана - чий інтерес не бажаний

6) державні органи - органи законодавчої і виконавчої влади

сегментування

сегментування - це поділ ринку на однорідні групи покупців за певними ознаками на основі відмінностей в потребах, характеристиках чи поведінці.

сегмент - сукупність (група) споживачів, подібних за певними ознаками і однаково реагують на один і той самий набір спонукальних стимулів маркетингу. Для кожного сегмента може знадобитися розробка окремого товару і всього комплексу маркетингу.

Хоскинг виділив 3 рівня ефективної сегментації:

1) вимірність, т. е. можливість виміряти відмінності і кордони виділеної групи споживачів.

2) доступність - можливість використовувати власні канали руху товару і застосовувані методи руху товару.

3) вигідність - т. е. досить великий розмір сегмента (або його ринкова ємність) або наявність тенденцій до зростання.

Сегментування передбачає:

1) вибір критеріїв (ознак) сегментування;

2) опис отриманих сегментів;

3) оцінка привабливості сегмента і вибір цільових сегментів.

Вибір критеріїв сегментування - параметр, за яким відбувається розподіл ринку.

 індивідуальні  корпоративні

Як індивідуальних критеріїв виділяють:

O географічні: континенти, країни, регіони і округу, населені пункти, кліматичні зони, райони в населеному пункті.

O демографічні: стать, вік, етап життєвого циклу сім'ї, національність.

O соціально-економічні. При сегментації за цією ознакою враховується рівень доходів, рід занять, освіту.

O психографические: спосіб життя (традиціоналіст або нетрадіціоналіст).

Споживачів на основі поведінкової особливості ділять на:

O шукані вигоди. Споживач шукає якість, гарантії, дизайн.

O статус покупця (не купує, колишній покупець, потенційний покупець, новий покупець, рідкісний покупець).

O привід для здійснення покупки (буденна покупка, особливий випадок).

O ступінь прихильності до марки (купує товар певної марки, прихильний до кількох маркам, при виборі товарів приділяє мало уваги марці).

Сегментування і охоплення ринку

Масовий маркетинг - стратегія, при якій підприємство нехтує відмінностями між сегментами, намагається знайти те, що об'єднує споживачів. Підприємства орієнтуються на широкий споживчий ринок. Основна перевага - економічність.

Диференційований маркетинг - це стратегія, при якій підприємство вирішує працювати на кілька сегментів, розробляє для кожного сегмента свій варіант товару і окремий комплекс маркетингу. Стратегія диференційованого маркетингу вимагає більш високих витрат, ніж масовий.

Концентрований маркетинг - стратегія, при якій підприємство орієнтується на один сегмент. Цю стратегію застосовують середні компанії, у яких обмежений ресурс.

позиціонування

Цільовий сегмент - група споживачів, що володіють специфічними потребами, на задоволення яких підприємство спрямовує свої зусилля.

позиціонування - це створення припущення на ринку.

позиціонування - це заходи по знаходженню в свідомості споживачів бажаного місця для товару, причому споживачі повинні чітко визначити позицію товару підприємства від позиції товару конкурентів.

Визначивши цільової сегмент, потрібно позначити для нього будь-яку позицію.

позиція - склалося уявлення споживачів цільового сегмента про найважливіші властивості товару.

Завдання позиціонування - вивчити думки і переваги споживачів, що стосуються існуючих товарів і виявити за якими критеріями їх оцінювати.

Етапи позиціонування:

1) виявлення всіх товарів, пропонованих споживачеві

2) визначення найважливіших характеристик товарів з т. З. споживачів.

3) побудова карти (схеми) позиціонування.

комплекс маркетингу

Комплекс маркетингу - це набір піддаються контролю змінних чинників маркетингу, сукупність яких фірма використовує в прагненні викликати бажану відповідну реакцію з боку цільового ринку.

Методи збору інформації «-- попередня | наступна --» збутова політика
загрузка...
© om.net.ua