загрузка...
загрузка...
На головну

Питання 48. УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ ПОРТФЕЛЕМ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ життєвого циклу

Питання 47. КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Сучасна концепція стратегічного планування передбачає стратегічну сегментацію ринку і виділення стратегічних зон господарювання. Для дії в цих зонах фірма створює стратегічні господарські підрозділи (СГП).

Стратегічні господарські підрозділи. Це контрольовані фірмою підприємства (підрозділу), кожне з яких діє в певній зоні господарювання, на певному сегменті ринку. Після вибору стратегічної зони господарювання організація повинна створити СХП, яке і запропонує обраної зоні відповідну номенклатуру продукції. Сегментація при визначенні стратегічних зон являє собою складну задачу. Зона описується безліччю змінних, в тому числі такими параметрами, як потреби і потреби, перспективи зростання і рентабельності, очікуваний рівень нестабільності, головні фактори конкурентоспроможності

Вибір стратегії. Це центральний момент стратегічного планування. Фірма вибирає стратегію з варіантів - обмежений ріст, зростання і скорочення. Стратегію обмеженого зростання застосовують в сформованих галузях. При цьому цілі розвитку встановлюються виходячи з припущення про слабо росте, майже стабільному обсязі збуту. Стратегія зростання найчастіше використовується в динамічно розвиваються, із швидко мінливою технологією. Для неї характерно встановлення значного щорічного приросту збуту. До стратегії скорочення, або останнього засобу, вдаються, коли показники діяльності фірми набувають стійку тенденцію до погіршення. Одним з варіантів реалізації цієї стратегії може бути ліквідація підприємства. Комбінована стратегія являє собою будь-яке поєднання розглянутих альтернатив - обмеженого зростання, зростання і скорочення. Більшість фірм (за винятком дрібних) реалізують таку стратегію. За рахунок вдалого комбінування стратегій фірма може забезпечити стабільне економічне зростання і високі темпи розвитку.

Матриця Бостонської консультаційної групи. Це ефективний інструмент зіставлення умов роботи стратегічних господарських підрозділів (СГП). Вона використовує підхід, згідно з яким СХП, окремі товари групуються у вигляді матриці в координатах «зростання збуту - частка ринку». У матриці для визначення перспектив розвитку СГП використовується показник зростання обсягу попиту, а для оцінки масштабу СХП - його частка на ринку.

Матриця пропонує таку класифікацію товарів і типів СХП - «зірки», «дійні корови», «дикі кішки» і «собаки» і передбачає відповідні стратегії для кожного з них. «Зірки» займають лідируюче положення в швидко розвивається. Вони приносять високі прибутки, але одночасно вимагають значних ресурсів для фінансування зростання. Стратегія «зірки» - це зростання або (при нестачі коштів) обмежений ріст. «Дійних корів» знаходяться на стадії зрілості життєвого циклу, займають лідируюче положення у відносно стабільній галузі. Такі СХП приносять прибутку більше, ніж потрібно для підтримки їх частки на ринку. Стратегія «дійної корови»

обмежений зростання. «Дикі кішки», або «знаки питання», знаходяться на стадії виведення на ринок, мають малу частку ринку в галузі, що розвивається. Стратегія «дикої кішки» - зростання, але можливий і відхід з ринку. До «собакам» відносять СГП на стадії занепаду, з обмеженим обсягом збуту в сформованій галузі. Стратегія «собаки» - скорочення.

Управління господарським портфелем на основі концепції життєвого циклу полягає у виборі поєднання стратегій СХП, що забезпечує рентабельність і зростання компанії.

Питання 46. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ «-- попередня | наступна --» Питання 49. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ маркетингом
загрузка...
© om.net.ua