загрузка...
загрузка...
На головну

Питання 29. ТОВАРНИЙ АСОРТИМЕНТ І ТОВАРНА НОМЕНКЛАТУРА

Товарний асортимент - це група товарів, тісно пов'язаних між собою або в силу схожості їх функціонування, або в силу того, що їх продають одним і тим же групам клієнтів, або через одні й ті ж типи торгових закладів, або в рамках одного і тогож діапазону цін. Так, магазин пропонує певний асортимент товарів. Широта товарного асортименту визначається кількістю видів товарів в його складі. Підприємства, які домагаються великої частки ринку, пропонують широкий товарний асортимент.

Рішення про нарощування товарного асортименту. Нарощування асортименту відбувається, коли підприємство виходить за межі товарної номенклатури, виробленої в даний час. Розрізняють нарощування «вниз» або «вгору» і двостороннє. Нарощування «вниз» - це розширення асортименту за рахунок товарів і послуг більш низького рівня. Підприємства спочатку можуть розташовуватися в верхньому ешелоні ринку. Нарощування «вниз» може стримувати конкурентів. Корпорація «Ксерокс» втратила до 50% ринку через те, що не бажала випускати копіювальні апарати малих розмірів, а конкуренти зробили це швидко і успішно. Нарощування «вгору» - це розширення асортименту за рахунок товарів і послуг більш високого рівня. Рішення про нарощування «вгору» привабливо, але ризиковано. Покупці можуть не повірити, що новачок в стані виготовляти товари високої якості. Двусто ^ роннее нарощування - це коли підприємство, яке працює в середньому ешелоні ринку, може нарощувати свій асортимент і «вгору» і «вниз» одночасно. Прикладом може служити стратегія двостороннього нарощування фірми «Тексас інструменті» на ринку мікрокалькуляторів, що дозволила їй захопити лідерство на цьому ринку.

Насичення товарного асортименту - це додавання до нього нових виробів. Основні причини насичення асортименту: 1) прагнення отримувати додатковий прибуток; 2) можливості задіяти невикористовувані виробничі потужності; 3) перспективи стати провідним підприємством на ринку; 4) прагнення ліквідувати «прогалини» в асортименті з метою недопущення конкурентів на ринок. Однак перенасичення асортименту знижує загальний прибуток фірми.

Товарна номенклатура - це сукупність всіх асортиментних груп товарів і товарних одиниць, пропонованих покупцям конкретним продавцем. Виділяють наступні показники: а) широта товарної номенклатури - це загальна чисельність асортиментних груп товарів, що випускаються підприємством; б) насиченість товарної номенклатури - це загальне число складових її окремих товарів; в) глибина товарної номенклатури - це варіанти пропозицій кожного окремого товару в рамках асортиментної групи; г) гармонійність товарної номенклатури - це ступінь близькості між товарами різних асортиментних груп з точки зору їх кінцевого використання, вимог організації виробництва. Фірма враховує можливості використання одних каналів розподілу і засобів реклами

Питання 28. Упаковка, маркування ТОВАРУ І СЕРВІСНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ПОКУПЦІВ «-- попередня | наступна --» Питання 30. СТРАТЕГІЯ РОЗРОБКИ НОВИХ ТОВАРІВ
загрузка...
© om.net.ua