загрузка...
загрузка...
На головну

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА

Список використаної літератури

Психологічні типи завдань. Вони можуть провокувати помилкові дії якого навчають, тому що суттєві моменти, що мають пряме відношення до вирішення завдання, можуть бути приховані за несуттєвими. Від суб'єкта потрібно розум, воля, щоб не піддатися спокусі йти легким шляхом, а також вдумливість в діях, розсудливість при аналізі умов завдання.

Психологічні типи завдань можна розрізняти за такими ознаками:

а) ознаки представленого в завданню явища нагадують ті, які характеризують шукане (потрібне, що відноситься до даної діяльності) явище, але насправді це щось інше (схоже, але не те),

б) спостерігаються ознаки нагадують шукане явище, та й насправді так і є (І схоже, і то);

в) спостерігаються ознаки начебто не відносяться явно до шуканого явищу, але тим не менше виявляється, що це саме його ознаки (не схожий, а то);

г) по наочним ознаками явища, не зовсім нагадує шукане, можна зробити висновок, що вони належать не йому (Не схожий і не те).

Оскільки в реальному житті такі ситуації можуть зустрічатися, остільки в студента потрібно формувати вміння орієнтуватися безпомилково на істотні ознаки шуканого, не піддаватися ілюзіям зору або слуху, не брати схоже за те, що потрібно для правильного виконання діяльності, але не пропускати зовні не схоже, але внутрішньо властиве їй. Тому в наборі практичних навчальних завдань обов'язково повинні міститися такі дані, які заманюють учня в пастку, провокують помилкове дію, подають неправдиві сигнали. Знаючи про це, учень повинен бути гранично уважний, не попадатися на хитро замасковану прийом, суворо дотримуватися прийнятих критеріїв оцінки ситуацій.

Уміння вирішувати завдання психологічного типу свідчить про те, що той, якого навчають досить повно і всебічно освоїв діяльність, всі його дії осмислені, мають високий ступінь свідомості.

Методична розробка тематичного заняття включає в себе наступні пункти:

O Назва теми.

O Цілі заняття.

O Загальний час заняття.

O Оснащення заняття (вказується матеріально-технічне (обладнання, прилади), методичне, інформаційне забезпечення (перелік навчальних таблиць, стендів, методичних посібників, препаратів, програм і т. Д.).

O План (з поступовим зниженням дози).

O Навчальні і тренують матеріали.

O Контролюючі матеріали (завдання для вихідного і кінцевого контролю засвоєння).

1. Бадмаев Б. Ц. Методика викладання психології: Навчальний метод. посібник для преподават. і аспірантів вищих навчальних закладів. - М .: Гуманит. Вид. Центр ВЛАДОС. +1999

2. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогіка СПб .; М., 2000..

3. Крисько В. Г. Психологія і педагогіка в схемах і коментарях: навч. Посібник для вузів. - СПб: 2006.

4. Мурашов А. А. Педагогічна риторика. - М .: Педагогічне товариство Росії, 2001..

5. Образцов П. І., Косухін В. М. Дидактика вищої військової школи: Навчальний посібник. - Орел: Академія спецзв'язку Россия, 2004.

6. Підласий І. П. Педагогіка М: Юрайт, 2011

7. Сластенін В. А., Каширін В. П. Психологія і педагогіка: Учеб. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - М .: Видавничий центр «Академія», 2003.

8. Смирнов С. Д. Педагогіка і психологія вищої освіти: від діяльності до особистості: навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - М .: Видавничий центр «Академія», 2001.

9. Столяренко Л. Д. Педагогіка. Серія «Підручники, навчальні посібники». - Ростов н / Д: «Фенікс», 2003.


Старий Оскол - 2013

Обчислення індексу труднощі (Ітп). «-- попередня | наступна --» Частина 1 ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПОВЕДІНКИ
загрузка...
© om.net.ua