загрузка...
загрузка...
На головну

Ростовської області

Значення коефіцієнта Пуассона для лесовидних суглинків

В діапазоні вертикальних тисків 0,1-0,3 МПа

Значення модуля деформації лесовидних суглинків

Модуль загальної деформації і коефіцієнт Пуассона лесових грунтів

Відомо, що модуль деформації Е грунту є коефіцієнтом пропорційності між напругою і загальними деформаціями (пружними і залишковими). Залишкові деформації (до 80-90%) складають переважну частину загальної деформації.

Спостерігається закономірна тенденція істотного зростання залишкових деформацій зі збільшенням тиску, обжимаються зразок грунту при будь-якого ступеня насичення його водою. Пружні деформації з підвищенням навантаження також кілька збільшуються, однак частка їх у загальному значенні повних деформацій стає менше. При одному і тому ж тиску, чим вищий ступінь водонасичення грунту, тим більшу частину складають залишкові деформації і меншу - пружні.

Значення модуля загальної деформації лесового грунту змінюється в широкому інтервалі. Це обумовлено тим, що вони істотно залежать від вихідної вологості і пористості грунту, а також від діапазону тиску, в якому здійснюються випробування. Так для діапазону тисків, менших ніж початковий просадний, зміна модуля деформації лесового грунту невелика навіть в умовах його замочування. Дещо по іншому реагує лесовий грунт на зволоження в діапазоні тисків, верхнє значення яких помітно перевищує початкове. Наприклад, при зволоження лесовидних суглинків Ростова-на-Дону, що мають в природних умовах ступінь вологості 0,4-0,5, модуль загальної деформації зменшується з 15-16 до 2-3 МПа.

Таблиця 2

 ступінь вологостіsr  модуль деформації Е , МПа, при коефіцієнті пористості грунту е, що дорівнює
 0,56 ... 0,65  0,66 ... 0,75  0,76 ... 0,85  0,86 ... 0,95  0,96 ... 1,05
 0,3
 0,4
 0,5
 0,6
 0,7
 0,8
 0,9
 1,0

На основі лабораторних і польових випробувань грунтів Ростовської області систематизовані значення модуля деформації лесовидних суглинків (табл.2). Цими даними можна користуватися, коли відсутні Штампові випробування грунту з урахуванням прогнозованої вологості.

У сучасних методах розрахунку підстав в ряді випадків використовується коефіцієнт відносної поперечної деформації грунту v (коефіцієнт Пуассона). Експериментальні дослідження показують, що в лесових ґрунтах коефіцієнт Пуассона v є змінною величиною протягом досвідченого навантаження і зволоження зразка грунту (табл. 3) і для лесовидних суглинків Ростовської області значення Пуассона коливаються в певному діапазоні (табл. 3).

Таблиця 3

 ступінь вологості sr  Коефіцієнт Пуассона
 середнє значення  діапазон змін
 0,2 < sr <0,5  0,30  0,28 ... 0,32
 0,5 < sr <0,8  0,35  0,33 ... 0,37
 0,8 < sr <1,0  0,40  0,38 ... 0,42
Показники міцності грунту «-- попередня | наступна --» Фази напружено-деформованого стану лесового підстави
загрузка...
© om.net.ua