загрузка...
загрузка...
На головну

Підготовка до семінарського заняття

Успіх семінару залежить від якості підготовки до нього як з боку викладача, так з боку студентів.

Підготовка до семінарів включає в себе цілий комплекс заходів:

· Складання ретельно продуманих і затверджених на кафедрі планів із зазначенням рекомендованої літератури;

· Письмові та усні методичні вказівки (рекомендації) студентам до кожного семінару;

· Аналіз підсумків проведених семінарів в попередніх семестрах і вироблення заходів щодо їх вдосконалення;

· Підготовку викладачем особистого розгорнутого плану-проспекту (робочого плану) семінару;

· Опрацювання літератури і підбір наочних посібників до чергового семінару;

· Попереднє ознайомлення з групами студентів, з якими доведеться працювати;

· Систематичну допомогу студентам в організації самостійної роботи, зокрема, проведення консультацій;

· Обговорення на кафедрі (методичної секції) питань методики проведення семінарів взагалі і з окремих тем зокрема;

· Організацію кафедри виставок літератури, наочних посібників, кращих конспектів та рефератів студентів і т. Д. [15].

Планування семінарів. Плани семінарів є основним методичним документом при самостійній роботі студентів.

Складання планів зазвичай доручається найбільш досвідченим викладачам. Підготовлені ними проекти розглядаються на кафедрах. Хоча плани семінарів в наступні роки, в основному, зберігаються, доводиться щорічно переглядати їх, вносячи зміни, перш за все в світлі нових законодавчих актів, найважливіших суспільно-політичних подій в міжнародного і внутрішнього життя, а також з урахуванням вийшла літератури, навчальних посібників з курсу і т. д. План кожного семінару включає точні і ясні формулювання вузлових питань, що виражають основний зміст теми, а також перелік обов'язкової та додаткової літератури.

При складанні планів враховуються розгляд найбільш актуальних і складних питань навчальної програми, зв'язок з життям, практикою, профілю вузу і факультетської спеціалізацією і т. Д.

Стосовно до розгорнутої бесіді питання семінарського плану повинні відповідати наступним вимогам:

· Не повторювати дослівно формулювання відповідних пунктів плану лекції і програми навчальної дисципліни;

· Охоплювати суть проблеми і в той же час бути не дуже широкими, суворо окресленими в своїх кордонах;

· Враховувати наукову і професійну спрямованість;

· Формулювати питання в позитивної формі (проте можлива і запитливо форма);

· Питання плану повинні охоплювати зміст семінарської теми або той аспект, який виражений в формулюванні обговорюваної теоретичної проблеми;

· Формулювання питання повинна спонукати до роботи з літературою.

Існують різні думки про оптимальну кількість питань в плані кожного семінару. Якщо виходити з того, що в плані фігурують тільки питання, які неодмінно будуть обговорені, то для двогодинного заняття їх можна давати лише два-три. Однак іноді включають чотири-п'ять питань, справедливо розглядаючи його і як орієнтир для самостійної роботи студентів. Включати в план більше п'яти питань (на 4 годинному занятті) недоцільно - це розсіює увагу студентів, не дає можливості зосередитися на головному.

Беручи до уваги особливості групи, співвідношення пунктів плану семінарського заняття з лекційним матеріалом і так далі, викладач на свій розсуд відбирає з них ті, які найбільш важливі для обговорення. Засвоєння студентами матеріалу з інших питань не тільки не заважає, але, навпаки, допомагає їм краще орієнтуватися в обговорюваних питаннях.

види семінару «-- попередня | наступна --» План проведення семінару
загрузка...
© om.net.ua