загрузка...
загрузка...
На головну

Управління каналами розподілу

непрямий збут

Прямі канали розподілу

Прямий канал розподілу - це коли виробник самостійно продає виготовлені товари споживачеві.

Це дозволяє:

- Повно вивчати запити споживачів;

- Усувати недоліки при створенні і виробництві товару;

- Забезпечити високий рівень ефективності підприємницької діяльності.

Фактори, що визначають вибір прямих каналів розподілу:

- Обсяг продажів виправдовує витрати на їх здійснення;

- Споживачі сконцентровані в одному регіоні і для них призначена основна частина вироблених товарів;

- Необхідність врахування зміни ціни на товар;

- Виготовлення спеціалізованих виробів;

- Продукція виробляється на основі замовлень споживача.

Форми прямого збуту:

- Власні збутові філії і контори;

- Склади готової продукції у споживача;

- Оптові бази при виробниках;

- Своя роздрібна мережа;

- Позамагазинної торгівлі.

Існує поділ праці між підприємствами, що виробляють товари, і підприємствами, що забезпечують їх реалізацію. При цьому виробник приділяє увагу випуску якісної та відповідної попиту продукції, домагаючись підвищення ефективності виробництва. А підприємства торгівлі забезпечують ефективний рух, зберігання і реалізацію товарів.

Оптова торгівля - діяльність з продажу товарів для їх подальшого перепродажу або виробничого використання.

Функції оптової торгівлі:

- Збір інформації про попит, пропозицію, покупців;

- Закупівля і формування товарного асортименту;

- Формування прийнятних для покупця партій поставок;

- Складування і зберігання товарів;

- Транспортування товарів;

- Фінансування поставок і продажів;

- Надання консультаційних послуг.

Роздрібна торгівля - діяльність по реалізації товарів кінцевим споживачам.

Функції роздрібної торгівлі:

- Визначити потреби і потреби в товарах;

- Сформувати асортимент товарів;

- Оплата товарів, що надійшли;

- Зберігання, маркування, встановлення цін на товари;

- Просування товарів на ринок (реклама, стимулювання збуту, робота з покупцями);

- Створення сприятливих умов для продажу товарів (зручне розташування торгового місця, доброзичливе ставлення до покупця).

Учасники каналів розподілу зацікавлені в своїй злагодженій роботі для отримання додаткових прибутків. Але між ними можуть виникати певні конфлікти. Наприклад, всередині каналу розподілу між виробником і оптовим або роздрібним торговцем з приводу встановлення ціни на товар; між двома роздрібними торговцями, що займаються продажем товарів одного і того ж виробника.

Усунення і недопущення конфліктів забезпечує створювана виробником система управління каналами розподілу. розрізняють:

1. Вертикальні маркетингові системи.

Виробник і інші учасники каналів розподілу координують всі свої зусилля на здійснення ефективної політики розподілу, діючи як єдине ціле.

2. Горизонтальні маркетингові системи.

Створюють кілька незалежних фірм, які об'єднуються на тимчасовій або постійній основі для здійснення спільної політики розподілу.

Лекція 7

ЦІНОВА ПОЛІТИКА

Цінова політика вирішує такі питання:

- Коли необхідно використовувати цінову політику;

- Коли необхідно відреагувати за допомогою ціни на дії конкурентів;

- Як сформувати ціну на новий товар;

- По яких товарах слід зробити знижки і змінити ціну;

- Як врахувати часовий чинник при формуванні ціни.

Структура системи розподілу «-- попередня | наступна --» етапи ціноутворення
загрузка...
© om.net.ua