загрузка...
загрузка...
На головну

Життєвий цикл товару

Створення нового товару

Основні етапи створення нового товару:

1. Пошук пропозицій про новий товар.

Необхідно зібрати і проаналізувати всю інформацію, що стосується створюваному товару. На основі цього формулюються пропозиції про те, яким повинен бути товар. Ці пропозиції доповнюються через опитування покупців, посередників, дослідження ринку.

2. Відбір найкращих ідей про товар.

Серед можливих пропозицій про товар вибираються ті, які є кращими з точки зору діяльності фірми. Аналізуються технічні можливості конструювання і виробництва нових товарів, забезпечення вихідними матеріалами, правові аспекти виробництва та продажу товарів.

3. Аналіз можливих продажів.

Основна увага приділяється:

- Дослідження фізичних властивостей нового виробу;

- Визначення витрат на виробництво;

- Дослідження споживчих властивостей товару;

- Визначення обсягів продажів;

- Встановлення можливого прибутку.

4. Розробка товару.

З урахуванням всіх зауважень, пропозицій створюється прототип нового товару з його упаковкою і товарним знаком.

5. Дослідне виробництво товару і його продаж.

Основна увага приділяється маркетинговим дослідженням нового товару. Його пропонують за встановленою ціною на декількох сегментах ринку, вивчають ставлення до товару покупців, аналізують зауваження і пропозиції. Встановлюють можливий обсяг продажів і очікуваний прибуток.

6. Виробництво і комерційне освоєння нового товару.

Організовується масове виробництво нового товару, розробляється політика його розподілу, цінова політика і політика просування товару на ринок.

Розглядаються чотири основні етапи життєвого циклу товару.

1. Етап виходу на ринок.

Потенційні покупці ще недостатньо ознайомлені з новим товаром, його властивостями і перевагами. Тому фірма використовує такі стадії адаптації товару на ринку:

- Усвідомлення;

- Інтерес;

- Оцінка;

- Опробування;

- Визнання.

2. Етап зростання.

На цьому етапі обсяги продажів значно зростають, і посилюється конкурентна боротьба. Для заняття лідируючих позицій на ринку фірма може прийняти такі рішення:

- Вийти на нові сегменти ринку;

- Підвищити рівень якості товару;

- Збільшити асортимент товару;

- Знизити ціну на товар;

- Підвищити рівень реклами та просування товару на ринок;

- Удосконалити систему розподілу товару.

При реалізації цих рішень фірма несе додаткові витрати. Необхідно вибрати, що важливіше: отримати найбільший прибуток або завоювати високі позиції на ринку.

3. Етап зрілості.

На цьому етапі обсяги продажів стабілізуються, попит на колишній товар починає зменшуватися. Для збереження своїх позицій на ринку фірма вибирає такі варіанти:

- Модифікація ринку (вихід на новий ринок, нові способи використання товару);

- Модифікація товару (модернізація, поліпшення якості, оформлення);

- Модифікація комплексу маркетингу (вдосконалення товарної, цінової політики, просування і розподілу товару).

4. Етап спаду.

На цьому етапі скорочуються обсяги продажів, зменшується прибуток. Фірма може прийняти такі рішення:

- Поступове зменшення виробництва товару при збереженні витрат на маркетинг;

- Скорочення виробництва товару при зменшенні витрат на маркетинг;

- Припинення виробництва товару, розпродаж запасів за низькими цінами;

- Організація виробництва нового товару замість застарілого.

Товарний знак

Покупець вважає за краще купувати ті товари, якість яких не викликає сумнівів. Часто такою гарантією є товарний знак, знайомий для покупця.

Товарний знак - це будь-яка назва, знак, символ, малюнок використовувані для позначення товарів фірми і які відрізняють їх від товарів конкурентів.

Вимоги до товарного знаку:

- Індивідуальність;

- Простота;

- Впізнаваність;

- Привабливість.

Прогнозування розвитку ринку «-- попередня | наступна --» Структура системи розподілу
загрузка...
© om.net.ua