загрузка...
загрузка...
На головну

Товар як засіб задоволення потреб

У теорії маркетингу товар розглядається як засіб, за допомогою якого можна задовольнити конкретні потреби.

Товар - це продукція у вигляді фізичних об'єктів, послуги або ідеї, запропоновані ринку для продажу або обміну.

Основними складовими товару є:

- Набір фізичних і споживчих властивостей;

- Супутні товари (дискети для ПЕОМ і т. Д.);

- Марочне назва;

- Якісна упаковка;

- Супутні послуги;

- Гарантії.

Кожен товар можна розглядати на трьох рівнях. На першому рівні він розглядається як продукт, наявність якого дає відповідь на питання, для задоволення якої потреби даний товар купується. На другому рівні він представляється як товар з певним набором властивостей (оформлення, якість, назва і т. Д.). На третьому рівні товар розглядається в його реальному виконанні в сукупності з пропонованими додатковими вигодами (доставка, установка, обслуговування).

Маркетингове розуміння ринку

Ринок визначається як сукупність існуючих або потенційних покупців, об'єднаних географічним положенням або потребами, породили відповідний попит. Виділяється п'ять основних видів ринку.

1. Споживчий ринок. Визначають окремі особи, які купують товари та послуги для особистого споживання.

2. Ринок виробників. Складають організації та підприємства, які купують товари та послуги для подальшого їх використання в процесі виробництва.

3. Посередницькі ринок. Організації та фізичні особи, які отримують товари та послуги для їх подальшого перепродажу з метою отримання певного прибутку.

4. Ринок держ. Установ. Складають держ. Організації, які купують товари та послуги для здійснення своїх функцій.

5. Міжнародний ринок. Складається з усіх покупців і послуг, що знаходяться за межами цієї держави.

Якщо розглядати ринок як сукупність покупців, об'єднаних географічним положенням, то виділяють:

- Світовий ринок (країни світу);

- Регіональний ринок (територія держави);

- Місцевий ринок (кілька районів країни).

Однією з основних завдань дослідження обраного ринку є визначення його ємності. Ємність ринку визначається як обсяг товару (вартість або одиниці), який реалізується на ринку за рік.

При визначення ємності ринку товарів народного споживання аналізується рівень поточних доходів населення, наявність заощаджень, рівень поточних цін та інші фактори, що визначають купівельний попит населення.

При визначенні місткості ринку товарів промислового призначення враховуються основні тенденції розвитку галузей народного господарства і можливості реалізації інвестиційних проектів.

Ємність ринку і тенденції її зміни є важливими факторами, які враховуються виробниками при виході на відповідний ринок. Немає сенсу виходити на досліджуваний ринок, якщо ємність його невелика або стане такою в найближчому майбутньому.

Поряд з ємністю важливою характеристикою ринку є співвідношення між пропозицією і попитом на товар. З огляду на це кажуть про ринок продавця і ринок покупця.

На ринку продавця свої умови диктує продавець. Це можливо коли попит перевищує пропозицію. У цих умовах продавцеві немає необхідності досліджувати ринок, т. К. Його продукція користується попитом, а проведення досліджень призведе до додаткових витрат.

На ринку покупця свої умови диктує покупець. Це змушує продавця докладати додаткових зусиль для реалізації товару, стимулює використання концепції маркетингу.

Лекція 2

МАРКЕТИНГ ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ

Маркетинг як вид діяльності включає:

- Повне виявлення потреб і потреб покупців;

- Розробку і виготовлення продукту необхідного споживачеві, з відповідним обслуговуванням;

- Встановлення цін, прийнятних для споживача і забезпечують достатній прибуток виробнику;

- Доставку вироблених товарів у зручний для покупця час і місце;

- Просування товару, включаючи рекламу, сприяння торгівлі, створення сприятливого враження про товар і фірму.

Питання 4 Аналіз оборотності активів організації «-- попередня | наступна --» Ієрархія концепцій підприємницької діяльності
загрузка...
© om.net.ua