загрузка...
загрузка...
На головну

структура характеру

Поняття про характер

Фактори розвитку особистості

Слово «характер» в перекладі з грецького означає «риса», «друк», «ознака». Характер людини як би накладає певний відбиток на його поведінку, на взаємини з іншими людьми, є певною ознакою його особистості.

характер- Це індивідуальне сполучення істотних властивостей особистості, що виражають відношення людини до дійсності і виявляються в його поведінці, в його вчинках.

Відомо, що між поведінкою людини і його характером існує найтісніший зв'язок. Виражається це в тому, що саме в поведінці проявляються особливості характеру людини.

У поведінці проявляються особливості нашого характеру і темпераменту, наші потреби, смаки, звички, бажання, ступінь впевненості або невпевненості в собі та ін.

Народна мудрість говорить: «Який характер, такі і вчинки».

Окремі властивості характеру залежать один від одного, пов'язані один з одним і утворюють цілісну організацію, яку називають структурою характеру. У структурі характеру виділяють дві групи рис.

Риси характеру - Це індивідуальні звичні форми поведінки людини в відповідних ситуаціях, в яких реалізується його ставлення до дійсності.

Група перша - Риси характеру, в яких виражені переконання і ідеали, спрямованість особистості. Наприклад: колективізм і егоїзм, чуйність і грубість; акуратність і недбалість

друга група - Інтелектуальні, вольові та емоційні риси характеру. Вони виражаються в умінні і звичкою свідомо регулювати свою поведінку, свою діяльність відповідно до визначених принципів, долати перешкоди на шляху до поставленої мети (цілеспрямованість, рішучість, самовладання, витримка).

Кожна риса характеру виявляється не ізольовано від інших, а пов'язана з ними. Залежно від цього у різних людей одна і та ж риса характеру може проявлятися по-різному.

В історії психології робилося чимало спроб класифікувати людські характери або визначити типи характерів. Однак задовільною класифікації і типології характерів ще не створено. Тому при характеристиці людини зазвичай вказують на одну або дві найбільш виділяються риси його характеру. Одних ми називаємо людьми твердого, сильного характеру, інших - скромними, працьовитими, третє - добрими, товариськими і т. П.

Не всі особливості людини можна вважати рисами його характеру, а тільки істотні і стійкі.

Характер, як і сама особистість, - дуже складне явище, не застиглий раз і назавжди. Він розвивається і формується протягом усього життя людини.

структура особистості «-- попередня | наступна --» Поняття про здібності та задатки
загрузка...
© om.net.ua