загрузка...
загрузка...
На головну

опорні конспекти

МЕНЕДЖМЕНТ

За спеціальністю 230107 Прикладна інформатика (по галузях)

студента групи 23 Т

_________________________________________________________________

Ф. і. о.

Шановні студенти!

Сьогодні ви приступили до вивчення нової навчальної дисципліни «Менеджмент», яка є частиною основної професійної освітньої програми відповідно до ФГОС за фахом СПО 230701 Прикладна інформатика (по галузях).

В результаті освоєння дисципліни «Менеджмент» ви повинні навчитися:

- Впливати на діяльність структурного підрозділу, використовуючи елементи мотивації праці;

- Реалізовувати стратегію діяльності підрозділу;

- Застосовувати в професійній діяльності прийоми ділового та управлінського спілкування;

- Аналізувати ситуацію на ринку програмних продуктів і послуг;

- Аналізувати управлінські ситуації і процеси, визначати дію на них факторів мікро- та макросередовища;

- Порівнювати класифікувати різні типи і моделі управління;

- Розмежовувати підходи до менеджменту програмних продуктів;

а також засвоїти професійні знання:

- Про сутність і характерні риси сучасного менеджменту, історію його розвитку;

- Про особливості менеджменту в області професійної діяльності (по галузях);

- Про зовнішнє і внутрішнє середовище організації;

- Про цикл менеджменту;

- Про процес прийняття та реалізації управлінських рішень;

- Про функції менеджменту в ринковій економіці: організації, плануванні, мотивації і контролі діяльності економічного суб'єкта;

- Про систему методів управління;

- Про методику прийняття рішень;

- Про стилях управління.

На вивчення дисципліни «Менеджмент» робочою програмою відведено 90 годин, В тому числі: на обов'язкову аудиторну навчальне навантаження - 60 годин; на самостійну роботу - 30 годин.

Систематичне ведення опорних конспектів з дисципліни «Менеджмент» в ході аудиторного і позааудиторного самостійної роботи допоможе вам опанувати професійними знаннями і вміннями та успішно пройти підсумкову атестацію у формі диференційованого заліку.

Психологічна характеристика людей різних типів темпераменту «-- попередня | наступна --» Людина як суб'єкт, особистість і індивідуальність
загрузка...
© om.net.ua