загрузка...
загрузка...
На головну

Тема 2. Лекція 1. Становлення давньоруського суспільства і держави (IX-XII ст.)

У російських землях в XIII-XV ст.

Тема 2. Стародавня Русь і соціально-політичні зміни

 1. Східні слов'яни в давнину  - Етногенез слов'ян: міграційна, автохтонна теорії. - Слов'янський мову як молодий мову в сім'ї індоєвропейських мов. Формування праслов'янської мови під впливом балтського, іранського мовного світу, вплив протогерманского і протоітальянскіх діалектів. Первісне проживання слов'ян в басейні Вісли. - Черняхівська культура, зруйнована в ході великого переселення народів IV-V ст. н. е. - Готський єпископ Йордан підрозділяв слов'ян на 3 якісно різні групи: венеди, анти, склавени. Археологічні дослідження останніх років підтвердили дані Йордану. - Венеди проживали на території польського Помор'я і низин Вісли; - Анти розміщувалися в регіоні між Дністром і Дніпром (культура Празькому-Пеньковського типу); - Склаві проживали в регіоні середній і південній Польщі, а також на території Прип'ятського Полісся (культура Празькому-корчацького типу). - На думку сучасних дослідників, різні гілки слов'янства виникли в результаті розпаду цих трьох слов'янських груп в VI-VII ст. н. е. Частини цих груп розселялися на території Східної Європи в VII-VIII ст.
 а) Історико-географічні аспекти формування східних слов'ян  - До IX ст. склалася Етногеографія східних слов'ян. У «Повісті временних літ» є відомості про галявинах (район Києва), древлян (Прип'ятське Полісся). - На півночі східнослов'янського світу проживали ільменські словени. - Між Прип'яттю і Західною Двіною проживали дреговичі. - Їх сусідами були кривичі (кривичі смоленські, полоцкие і псковські). - Сусідами полян з боку степу були сіверяни. - У басейні річки Сож проживали радимичі. - У басейні Оки - в'ятичі. - На південному краї східнослов'янського світу (майже на узбережжі Чорного моря) - уличі і тиверці. - Про взаємодію з іншими етносами (балти проживали аж до Москви річки, фінно-угри - аж до Уралу, на півдні - іраномовні племена, т. Е. Нащадки сарматів). - Про синтезі народів і культур (приклад - сучасні Тверська і Івановська області, зокрема, м Плесо). - VII ст., Болгари: держави на Дунаї і в Волзької Булгарії. - Хозарський каганат (Північний Кавказ, Нижнє Поволжя, Північного Причорномор'я і частина Криму). - Варяги, пік набігів яких на Русь припав на IX ст.
 б) Суспільно-політичний лад, економіка і вірування східних слов'ян.  - Військова демократія. - Тріада влади: 1) князь (з дружиною, де він - перший серед рівних), 2) рада старійшин (старці Градського), 3) віче (народні збори, в яких брали участь представники різних верств суспільства). - Економіка: у східних слов'ян переважали скотарство і промисли з домінуванням землеволодіння. - Землеволодіння носило екстенсивний характер. На півночі панувало підсічно землеволодіння (під поля влаштовувалися землі, на яких випалювали дерева і чагарники). На півдні частіше використовувалося трипілля. Основними культурами були пшениця, просо, гречка, ячмінь. - Східні слов'яни розводили велику рогату худобу, коней. Не випадково на давньоруській мові слово «худобу» означає ще й гроші. - Видобуток риби (пастки, острогу). - Видобуток меду диких бджіл (бортництво). - Мед і міцні напої з меду - улюблене питво слов'ян. - Залізоробні ремесло. - Гончарне ремесло. - Шкіряне і ткацьке ремесло. - Ювелірне ремесло. Сировиною служили монети, які надходили в результаті обміну з Сходу. Найближчим родовищем срібла була територія Волзької Булгарії. - Становлення шляхів сполучень дозволяло розвивати торгівлю. Річкові комунікації. Шлях із варяг у греки. - Сухопутний шлях: Київ - Володимир - Червень на Краків і далі на Чехію. Сухопутної дорогою Київ був пов'язаний з Прикарпаттям, де добували сіль. - Предмети східнослов'янського експорту: 1) хутро, 2) віск, 3) мед. - Вивозилися раби, здобуті в ході воєн, які велися безперервно. - Ввезення предметів розкоші: 1) дорогі матерії, 2) прикраси, 3) вина. - Релігія - язичництво. Поклоніння предметам і явищам найближчого оточення (фетишизм і анімізм). Поклоніння каменям, деревам, гаях (дуб). - Тотемізм - віра в походження людського роду від тваринного (поклонялися диким кабанам - вепра).
 2. Київська Русь а) Динаміка формування союзів племен  - Поява нових соціальних організмів: союз утворювали племена, які самі вже входили в племінний союз. Політична організація таких суперсоюзов містила в собі елементи державності. - Один з таких ранніх суперсоюзов - союз разноетнічних племен на північному заході Східної Європи. - 862 - згадка в літописі про покликання в Новгород на князювання варязького конунга Рюрика. (Його князювання 862-879 рр.) - Рюрик (Новгород), Синеус (Белоозеро) і Трувор (Ізборськ). - Інший суперсоюз - в Середньому Подніпров'ї (трикутник Київ-Чернігів-Переяслав). Його завдання - боротьба з хозарами, печенігами, варягами. - Норманської теорії (XVIII ст.): Г. Байєр, А. Шльоцер, Г. Міллер. - Антинорманнскую теорія (М. В. Ломоносов). - Погляди норвезьких, датських вчених (сучасні). - Історики про дату утворення Давньоруської держави (Київської Русі): а) наукова традиція: 882 рік (поява Олега в Києві: підкорення древлян, сіверян і радимичів), б) петербурзька наукова школа: в IX-XI ст. Русь - сукупність племінних союзів (суперсоюз). З кінця XI ст. - Розпад суперсоюза на міста-держави.
 Роль перших правителів в зміцненні внутрішнього і міжнародного становища Київської Русі (завдання, підсумки).  Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Ярополк, Володимир I
 б) Хрещення Русі  - Правління князя Володимира. Його прагнення зупинити розповзання держави (суперсоюза): язичницький пантеон, введення в 988 р християнства (хрещення киян і далі). - Соціокультурний значення прийняття християнства. - Утвердження християнства вогнем і мечем.
 в) Ярослав Мудрий як політик і діяч культури  - Роль Ярослава Мудрого в російській історії: успішна дипломатія, поява першого на Русі письмового зводу законів ( «Руська правда»), крок до церковної незалежності від Візантії, зростання міжнародного авторитету Русі. - Заповіт Ярослава 1054 г. - Ярослав доручив старшому синові Ізяславу Київ, Святославу дав Чернігів, Всеволоду - Переяславль. - Онуки Ярослава стали воювати між собою. Ситуація ускладнилася перемогою половців над Ярославичами 1068 р на річці Альті. - Про просвітницьку діяльність Ярослава Мудрого. Переклади візантійських книг, запрошення до двору зарубіжних вчених. Бібліотека Ярослава Мудрого.
 Соціальний лад Київської Русі  - Еліта (правлячий будинок Рюриковичів), - привілейовані групи (бояри: старші дружинники, верхи купецтва, духовенства), - вільне населення (громадяни, ремісники, торговці, рядові дружинники, священики, монахи), - залежне населення (смерди, закупи, рядовичі , холопи), - маргінальні елементи (ізгої)
 3. Київська Русь у другій половині XI- початку XII ст.  - Князь Володимир Мономах (1053-1125): виступав за єдність Русі. Ініціатор з'їзду князів в Любечі. Покликаний на князювання до Києва під час народного повстання 1113 р - 1097 - княжий з'їзд у м Любечі, на якому було прийнято рішення: «Каждо так тримає отчину свою». - Князь Мстислав Великий (1125-1132): приєднав до Києва Полоцьке князівство, організував успішні походи проти половців і литовців, останній великий князь, при якому Русь зберігала формальну єдність.
Basic data processing operations «-- попередня | наступна --» Тема 2. Лекція 2. Роздробленість руських земель
загрузка...
© om.net.ua