загрузка...
загрузка...
На головну

Політичні конфлікти і способи їх дозволу

політичний конфлікт - Це зіткнення, протиборство політичних суб'єктів, обумовлене протилежністю їх політичних інтересів, цінностей і поглядів. Джерела політичних конфліктів кореняться в розходженні статусів і ролей, виконуваних людьми в політичному житті, різноманітності та розбіжності їх потреб та інтересів, приналежності громадян до різних суспільних груп, нарешті, наявність у людей різних цінностей і переконань.

Розрізняють 3 типи політичних конфліктів:
 1) конфлікти інтересів. Вони переважають в економічно розвинених країнах, стійких державах, де політичною нормою є боротьба за економічні вигоди;
 2) конфлікти цінностей характерні для країн, що розвиваються з нестійким державним ладом. Вони вимагають більше зусиль по врегулюванню;
 3) конфлікти ідентифікації характерні для суспільств, в яких відбувається ототожнення суб'єктом себе з певною групою (етнічної, релігійної, мовної), а не з суспільством (державою) в цілому.

Залежно від рівня учасників політичний конфлікт може бути: міждержавним (тоді суб'єкти конфлікту - держави і їх коаліції), державним (гілки влади, політичні партії і т. Д.), Регіональним (регіональні політичні сили), місцевим.

Виділяють 2 основні стратегії вирішення політичних конфліктів. Перша - це стратегія контролю. Наголос робиться на превентивні заходи, пов'язані з виявленням конфліктогенних чинників, їх первинним аналізом і спробами не допустити придбання суперечкою руйнівних рис, т. Е. Запобігти переростанню конфлікту від кризи до насильства.
 Друга стратегія управління конфліктом передбачає здійснення конкретних процедур і дій по цілеспрямованої модифікації поведінки конфліктуючих сторін і зміни зовнішнього середовища.
 Крім того, методи вирішення політичних конфліктів часто ділять на 2 групи:
 1) із застосуванням насильства (війни, революції, різного роду перевороти, погроми, теракти і т.

2) ненасильницькі методи (переговори, посередництво і т. Д.).

Співвідношення силових і несилових методів вирішення проблем не є однаковим. Воно змінювалося протягом розвитку цивілізації. Так, в історії західних спільнот роль мирних коштів спочатку була незначною і зводилася лише до підведення підсумків війни або спробам переділу світу в її напередодні. Нині ситуація змінилася: переговори та інші ненасильницькі методи стали найважливішим інструментом вирішення конфліктів.

Тема 7

Політична система

Проблеми легітимності, легітимації та делегітимації влади «-- попередня | наступна --» Типологизация політичних систем.
загрузка...
© om.net.ua