загрузка...
загрузка...
На головну

Сутність політичної влади і її основні функції

Політична влада - Це визначальний вплив, засноване на ставленні панування керівництва з метою вольового впливу на діяльність і поведінку людей за допомогою методів примусу, переконання, інтересу.

Політична влада необхідна для організації суспільного виробництва, яке неможливо без підпорядкування всіх учасників єдиній волі, для підтримки цілісності і стабільності суспільства.

Основні функції політичної влади:

- Організаторська (панування і керівництва);

- Управління;

- Контролю;

- Виховна (координації та мобілізації);

Влада і опозиція опозиція (Від лат. oppositio «Протиставлення, заперечення») в політиці - партія або група, яка виступає проти панівної партії або думки, підтримуваного більшістю. Також це політична діяльність партій, груп і рухів, що протистоять урядовому курсу і ведуть спільне з правлячою партією (партіями) боротьбу за державну владу.

У країнах Заходу традиційно виділяються два основних типи опозиції - позасистемна (структурна) і системна. До першого типу належать ліво і праворадикальні партії і угруповання, програмні установки яких повністю (або частково) заперечують переважну систему політичних цінностей. Їх діяльність націлена на дискредитацію функціонуючих інститутів державної влади, підрив їх легітимності та порушення нормального перебігу політичного процесу.

До другого типу відносяться абсолютна більшість ліво і правоцентристських партій Заходу (ліберальних, соціал-демократичних, консервативних, християнсько-демократичних). Вони відштовхуються від визнання непорушності основних політичних, соціальних і економічних інститутів суспільства і розходяться чинною владою головним чином у виборі шляхів і засобів, досягнення загальних стратегічних цілей. Їх діяльність знаходиться в рамках сформованої політичної системи і не спрямована на підрив її підвалин.

При тоталітарному правлінні влади, знищуючи всякі самоорганізуються групи, тим більше прагнуть придушити в зародку саму можливість організованої політичної опозиції.

При авторитарному правлінні опозиція зазнає переслідувань, так як розглядається владою як загроза для себе і для стабільності існуючого режиму і подається пропагандная як якесь антидержавний явище.

В умовах демократії опозиція є важливою складовою частиною політичного процесу, для нормального функціонування якого необхідна ротація партій при владі.

Політичний менеджмент. Вимоги до сучасного менеджера «-- попередня | наступна --» Проблеми легітимності, легітимації та делегітимації влади
загрузка...
© om.net.ua