загрузка...
загрузка...
На головну

Визначення резерву коштів на непередбачені роботи і витрати

Визначення розміру коштів, що включаються в главу 12 ССРСС

Визначення розміру коштів, що включаються в главу 11 ССРСС

Визначення розміру коштів, що включаються в главу 10 ССРСС

 • У главу 10 (до граф 7 та 8 ССРСС) включаються кошти на утримання апарату служби замовника-забудовника.
 • До складу кошторису витрат входять наступні статті витрат: витрати на оплату праці; відрахування на соціальні потреби; амортизація основних фондів; матеріальні та інші витрати.
 • Кошти на утримання дирекції споруджуваного підприємства визначаються на підставі кошторисного розрахунку, який складений відповідно до рекомендації МДС 81-7.2000 «Методичний посібник з розрахунку витрат на службу замовника-забудовника».

В главу 11 включаються (до граф 7 та 8 ССРСС) кошти на підготовку експлуатаційних кадрів для знову споруджуваних і реконструйованих підприємств, які визначаються кошторисними розрахунками:

 • виходячи з кількості і кваліфікаційного складу робітників, навчання яких намічається здійснити в навчальних центрах, навчально-курсових комбінатах, технічних школах і т. д .;
 • термінів навчання;
 • витрат на теоретичне і виробниче навчання робітничих кадрів;
 • заробітної плати (стипендії) навчаються робітників з нарахуваннями до неї;
 • вартості проїзду учнів до місця навчання (стажування) і назад;
 • інших витрат, пов'язаних з підготовкою зазначених кадрів.
 • Вартість проектних та вишукувальних робіт для будівництва визначається на основі довідників базових цін з використання індексів зміни вартості проектних та вишукувальних робіт, і включаються до граф 7 та 8 ССРСС.
 • Кошти на проведення авторського нагляду рекомендується визначати розрахунком в поточному (прогнозному) рівні цін, але не більше 0,2% від повної кошторисної вартості, врахованої в розділах 1-9 ССРСС, і включаються до граф 7 та 8.
 • Засоби, пов'язані з випробуванням паль, Визначаються кошторисним розрахунків на підставі проектним даних і збірників кошторисних норм і розцінок і включаються в графи 4 і 8 ССРСС.
 • Розробка тендерної документації визначається на підставі кошторисних розрахунків і включається в графи 7 і 8 ССРСС.
 • вартість експертизи передпроектної та проектної документації визначається за нормативами від вартості проектних та вишукувальних робіт та включається до граф 7 та 8 ССРСС.

       
 
 Резерв коштів на непередбачені роботи і витрати призначений для відшкодування вартості робіт і витрат, потреба в яких виникає в процесі розробки робочої документації або в ході будівництва в результаті уточнення проектних рішень або умов будівництва по об'єктах (видах робіт), передбачених у затвердженому проекті. Резерв коштів на непередбачені роботи і витрати визначається від підсумку глав 1-12 ССРСС і показується окремим рядком з розподілом по графам 4-8.
 
   

Визначення розміру коштів на ЗУ «-- попередня | наступна --» Послідовність визначення кошторисної вартості проектних робіт
загрузка...
© om.net.ua