загрузка...
загрузка...
На головну

Порядок їх визначення

Перелік робіт і витрат, що включаються в главу 1.

Порядок складання ССРСС

структура ССРСС

Глава 1. Підготовка території будівництва

Глава 2. Основні об'єкти будівництва

Глава 3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення

Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства

Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку

Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, тепло- і

газопостачання

Глава 7. Благоустрій та озеленення території

Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди

Глава 9. Інші роботи і витрати

Глава 10. Утримання служби замовника-забудовника (технічного нагляду)

підприємства, що будується

Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів

Глава 12. Проектні та вишукувальні роботи, авторський нагляд.

Резерв коштів на непередбачені роботи і витрати, ПДВ.

ССРСС рекомендується складати в поточному рівні в тис. Рублів за формою, представленої в Додатку 2 до МДС 81-35.2004. Затверджений в установленому порядку ССРСС служить підставою для визначення ліміту капітальних вкладень і відкриття фінансування будівництва.

O У ССРСС підсумки за всіма ВСР (ОС) без сум на покриття лімітованих витрат, а також СР на окремі види витрат включаються окремими рядками із зазначенням їх порядкових номерів.

O Кошторисна вартість кожного об'єкта розподіляється за графами, що позначає кошторисну вартість «будівельних робіт», «монтажних робіт», «устаткування, меблів та інвентарю", "інших витрат» і «загальна кошторисна вартість».

O У разі відсутності об'єктів, робіт і витрат, що передбачаються відповідною главою ССРСС, ця глава пропускається без зміни номерів наступних глав.

O У ССРСС повинні бути наступні підсумки:

  • по кожному розділі;
  • за сумою глав 1-7, 1-8, 1-9, 1-12;
  • з резервом коштів на непередбачені роботи і витрати;
  • з ПДВ.

v Відведення земельної ділянки, видача архітектурно-планувального завдання та виділення червоних ліній забудови.

v Розбивка основних осей будівель і споруд закріплення їх пунктами і знаками.

v Звільнення території будівництва від наявних на них будівель, лісонасаджень, промислових відвалів та інших заважають предметів, переселення мешканців з будинків, що зносяться, перенесення і перевлаштування інженерних мереж, комунікацій, споруд, шляхів, доріг і т. п.

v Осушення територій будівництва, проведення на ній інших заходів, пов'язаних з припиненням або зміною умов водокористування, а також із захистом навколишнього середовища та ліквідації несприятливих умов будівництва.

v Витрати на розмінування території будівництва в районах колишніх бойових дій.

v Плата за оренду земельної ділянки, що надається на період проектування і будівництва об'єкта.

O У главу 1 включаються кошти на роботи і витрати, пов'язані з відведенням та освоєнням території, що забудовується.

O Вартість робіт, що включаються в главу 1, визначається на підставі проектних обсягів і діючих норм і розцінок.

O Повний перелік робіт і витрат, що включаються в главу 1, а також порядок їх визначення і обгрунтування представлені в Додатку 8 МДС 81-35.2004.

Формування вартості будівництва по главах 2-7 ССРСС

O В главу 2 включається кошторисна вартість будівель, споруд та видів робіт основного виробничого призначення.

O В главу 3 включається кошторисна вартість об'єктів підсобного та обслуговуючого призначення.

- для промислового будівництва - Будівлі ремонтно-технічних майстерень, заводоуправлінь, естакади, галереї, складські приміщення тощо.

- для житлово-цивільного будівництва - Господарські корпуси, прохідні, теплиці в лікарняних і наукових містечках, сміттєзбірники тощо., А також вартість будівель і споруд культурно-побутового призначення, призначених для обслуговування працюючих (поліклініки, їдальні, магазини та ін.) Розташовані в межах території, відведеної для будівництва підприємств.

O В глави 4-7 включаються об'єкти, перелік яких відповідає найменування глав.

Витрати по главам 2-7 визначаються на підставі об'єктних, а іноді і локальних кошторисів та відображаються відповідних графах ССРСС. У тому випадку, коли розробляється окремий проект зі ССРСС для об'єктів, які зазвичай включаються в глави 3-7 ССРСС, кошторисна вартість цих об'єктів включається до глави 2 в якості основного об'єкта.

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «-- попередня | наступна --» Визначення розміру коштів на ВЗіС
загрузка...
© om.net.ua