загрузка...
загрузка...
На головну

Визначення основних елементів витрат на експлуатацію будівельних машин і механізмів

Витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів

Показники годинний оплати праці робітників-будівельників в цінах станом на 01.01.2000 р

 Кваліфікаційний розряд робітників-будівельників
 Показники годинний оплати праці, руб.  7,19  7,80  8,53  9,62  11,0  12,91
 міжрозрядні коефіцієнти  1,085  1,19  1,34  1,54  1,8

Основою оплати праці в будівництві є тарифна система, що забезпечує відповідність кваліфікації і оплати праці працівників складності виконуваних або робіт.

Тарифної системою встановлюються тарифні ставки за кваліфікаційними розрядами і тарифні коефіцієнти, які становлять відносини тарифних ставок відповідних розрядів до тарифної ставки 1-го розряду.

В одиничних розцінках кошторисно-нормативної бази 2007 року ухвалено заробітна плата робітника-будівельника четвертого розряду в розмірі 1600 руб. в місяць (1 люд.-год - 9,62 руб.) при середньомісячному кількості робочих годин 166,25 відповідно до постанови Мінпраці РФ «2092 від 07.02.2000 р

ЕМ = Тмаш * Змаш * Допоправоч * Допер

Тмаш -час використання будівельних машин і машин і механізмом, маш-год.

Смаш -вартість 1-го маш-год експлуатації будівельних машин і механізмів, руб.

Кпоправоч - Коефіцієнт, що враховує умови виконання робіт

Кпер- Коефіцієнт, що враховує інфляційні процеси

               
   
 За проектними даними (на підставі проекту організації будівництва або проекту виконання робіт)
   
 
 
     
 За фактичними витратами на експлуатацію машин і механізмів, які використовуються при будівництві об'єкта або виконання робіт
 
 
 
   
 У базисному рівні цін за збірниками кошторисних норм і розцінок на експлуатацію машин і механізмів
   
 
 
     
 У поточному рівні цін за діючими регіональним збірників кошторисних цін, за даними Регіонального центру з ціноутворення в будівництві, а також за фактичними даними підрядних будівельно-монтажних або інших організацій, в розпорядженні яких знаходиться будівельна техніка
 
 

             
   
 З технічних частин до збірників норм або розцінок на виконувані види робіт
   
 
 
     
 За методичними вказівками щодо застосування норм або одиничних розцінок на виконувані види робіт
 
 
 
   
 За Збірнику індексів перерахунку кошторисної вартості роботи або іншими джерелами аналогічної інформації

Визначення заробітної плати робітників-будівельників «-- попередня | наступна --» Види матеріальних ресурсів (матеріали, вироби, конструкції)
загрузка...
© om.net.ua