загрузка...
загрузка...
На головну

Об'ємні термочутливі елементи

У промислових ДТ використовуються стандартні ТЧЕ, найчастіше термістори і терморезистори дротяного, фольгового або дискретного типів. З перерахованої групи терморезистори випускаються серійно.

Велику групу напівпровідникових терморезисторів складають композиційні терморезистори (так звані термістори) [6, 10]. Термістори мають в своїй основі порошкоподібні складні склади кобальто-марганцевих (КМТ, СТ1, ПТ), мідно-марганцевих (ММТ, СТ2), мідно-кобальто-марганцевих (МКМТ, СТЗ), нікелі-кобальто-марганцевих (СТ4) оксидних напівпровідників. Використовуються також склади на основі титанату барію, легованого по масі 0,1% германію (СТ5) і ін. З метою ідентифікації термисторов в партіях в їх склад додаються стабілізуючі речовини - оксиди нікелю, магнію, вуглецю. За допомогою пластичного сполучного суміші формуються пресуванням, а потім спресовані заготівлі спікається з висновками і покриваються захисним покриттям.

На рис. 6.3 наведені конструкції стрижневих, бусінкових, дискових, пластинчастих і трубчастих терморезисторов.

Малюнок 6.3-Дискретні стандартні термочутливі елементи

Температурна залежність опору терморезисторів описується співвідношенням виду

RТ = А,

де А, В - постійні коефіцієнти (у вузькому температурному інтервалі).

Коефіцієнт температурної чутливості = - В/ Т2 = -2,5 ... 4% / ° С.

Відтворюваність добре стабілізованих терморезисторов в діапазоні -50 ... 200 ° С становить в кращому випадку 0,2 ° С. Висока нелінійність ускладнює використання терморезисторов при вимірах. Їх застосування доцільне в вузьких температурних інтервалах, де проявляється їх головне достоїнство - висока чутливість при порівняно невеликій нелінійності.

позистора- Напівпровідникові терморезистори з позитивним ТКС. На основі легованої тітанатной кераміки випускаються терморезистори з аномально великим позитивним ТКС. Таке велике значення ТКС обумовлюється поєднанням сегнетоелектричних властивостей кераміки і напівпровідникових властивостей легуючих елементів. Чутливі елементи позисторов мають в своїй основі сегнетоелектричних кераміки з титанату, цирконату і інших солей свинцю, барію, миш'яку та ін. Їх ТКС може перевищувати 10% / ° С.

В діапазоні вимірюваної температури температурна залежність опору позистора має вигляд: R = Ae.

У позисторов на характеристиці (Рис. 6.4) ясно видно різке зростання опору (стрибком на кілька порядків) при температурах 50 ... 110 ° С (з рис. 6.4 видно, що СТ5-1 мають ТКС20; СТ6-1А - ТКС10; СТ6-1Б, СТ6-ЗБ - ТКС15; СТ6-4Г - ТКС4; СТ11-1Г - ТКС9). Температура стрибка визначається складом матеріалу позистора. Властивий позистора ефект різкого зростання опору використовується для таких цілей, як термостабилизация пристроїв і окремих елементів, захист електрообладнання від перевантажень і ін.

а б

Малюнок 6.4-Залежності опору позисторних елементів від температури:
 а - узагальнена термохарактерістіка позисторних термодатчика;
 б - залежність ТКС позисторов від температури (1 - СТ5-1;
 2 - СТ6-1А; 3 - СТ6-1Б; 4 - СТ6-3Б; 5 - СТ6-4Г; 6 - CT11-1Г)

Принципи перетворення теплових параметрів «-- попередня | наступна --» візуальні УМ
загрузка...
© om.net.ua