загрузка...
загрузка...
На головну

Вимірювання тиску

Розділ 5 Методи і засоби вимірювання механічних величин

Універсальні методи вимірювання лінійних і кутових розмірів

Прогресивними методами вимірювання лінійних і кутових розмірів є безконтактні оптичні методи вимірювання. Як СІ при цьому широко застосовуються великі і малі інструментальні мікроскопи (рис. 4.6) і вимірювальні проектори (рис. 4.7).

а б

Малюнок 4.6 - а-малий інструментальний мікроскоп, б - автоматизований вимірювальний проектор


До механічних величин відносяться:

- Механічне напруження;

- Деформація;

- Тиск;

- Сила;

- обертаючий момент.

Всі перераховані механічні параметри пов'язує те, що в результаті їх дії виникають механічні напруги, які виміряти безпосередньо досить складно і занадто багато роботи, використовуються деякі проміжні перетворення механічної напруги, в результаті чого вимірюється не вона сама, а якась більш зручна для вимірювання величина. Найчастіше такою величиною є величина електрична: електричний опір, напруга, струм, індуктивність тощо. Існують і такі принципи перетворення, в яких механічна напруга викликає зміна будь-яких електрофізичних параметрів середовища, наприклад, оптичної щільності, коефіцієнта заломлення або поглинання, магнітної проникності та ін.

Умовно процес перетворення механічних параметрів можна представити у вигляді структурної формули:

X > Z > Y,

де X, Z і Y є відповідно множинами вхідних параметрів, проміжних і вихідних величин.

У загальному випадку зазначені змінні є векторними величинами, тому необхідно враховувати як їх абсолютну величину, так і напрямок. Але, як відомо, облік векторного характеру змінних аппаратурно і методично сильно ускладнює процес виміру, а також значно звужує число можливих методів перетворення, тому в більшості випадків вимірюють скалярні величини. У тих же випадках, коли необхідно знати також напрямок дії вимірюваного параметра, використовуються координатні методи вимірювання, які полягають в застосуванні або багатовимірних СІ, або СІ, розподілених за відповідними координатами. Найбільш характерним прикладом вимірювань, при яких необхідно враховувати напрямок дії параметра, є вимір механічної напруги, сили тяги та ін.

З усіх параметрів найбільш вимірюваним є тиск. Тиск - одна з основних величин, пов'язаних з описом поведінки рідких і газоподібних середовищ. У нафтогазовому комплексі вимірювання тиску в трубопроводах і сховищах використовується дуже широко. Так, для контролю за цілісністю нафто- і газопроводів і відсутністю несанкціонованого доступу до них використовується безперервний контроль за тиском в трубопровідній системі. При наявності зміни тиску в будь-якій частині трубопроводу нижче або вище норми він блокується.

Ще одним характерним прикладом використання датчиків тиску, в яких маса газу визначається по тиску в ємності, є відпуск газу, наприклад, на газозаправних станціях. Значну частину випускаються промисловістю датчиків тиску використовує енергетика. У гідравлічних, теплових, ядерних та інших енергетичних установках необхідний безперервний контроль за тиском для забезпечення нормального режиму роботи, не кажучи вже про ризик розриву стінок резервуарів і трубопроводів та виникнення аварійних ситуацій. У системах контролю за технологічними процесами датчики тиску дають інформацію про тиск стисненого повітря, газу, пара, масла та інших рідин, що забезпечують належне функціонування машин, механізмів, і про правильне протікання ТП.

Таким чином, необхідно більш детально розглянути методи вимірювання саме тиску. Всі завдання вимірювання тиску можна розділити на наступні основні групи:

 вимір абсолютного або надлишкового тиску;

 вимір різниці тисків;

 вимір абсолютного тиску газів;

 вимірювання параметрів звукових хвиль в газовій і рідинної середовищі (акустичні вимірювання).

Вимірювання лінійних розмірів «-- попередня | наступна --» Загальні питання вимірювання тиску
загрузка...
© om.net.ua