загрузка...
загрузка...
На головну

система сертифікації

Розділ 3 Сертифікації продукції і послуг

3.1 Сертифікація продукції (Далі - сертифікація) - процедура підтвердження відповідності, за допомогою якої незалежна від виробника (продавця, виконавця) і споживача (покупця) організація засвідчує в письмовій формі, що продукція відповідає встановленим вимогам. сертифікація здійснюється з метою: створення умов для діяльності організацій і підприємців на єдиному товарному ринку Російської Федерації, а також для участі в міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі; сприяння споживачам в компетентному виборі продукції; захисту споживача від несумлінності виробника (продавця, виконавця); контролю безпеки продукції для навколишнього середовища, життя, здоров'я і майна; підтвердження показників якості продукції, заявлених виробником. сертифікація може мати обов'язковий і добровільний характер.

Система сертифікації створюється федеральними органами виконавчої влади організаціями і являє собою сукупність учасників сертифікації, що здійснюють сертифікацію за правилами, встановленими в цій системі відповідно до цього Закону. У систему сертифікації можуть входити організації незалежно від форм власності, а також громадські об'єднання. У систему сертифікації можуть входити кілька систем сертифікації однорідної продукції.

Системи сертифікації підлягають державній реєстрації в установленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі сертифікації порядку

Сертифікат відповідності (Далі - сертифікат) - документ, виданий за правилами системи сертифікації для підтвердження відповідності сертифікованої продукції встановленим вимогам. Обов'язковою складовою частиною сертифікату відповідності є сертифікат пожежної безпеки. Порядок організації та проведення сертифікації продукції та послуг в галузі пожежної безпеки визначається Державної протипожежної службою федерального органу виконавчої влади в галузі внутрішніх справ за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі сертифікації

Знак відповідності - зареєстрований в установленому порядку знак, яким за правилами, встановленими в даній системі сертифікації, підтверджується відповідність маркованої їм продукції встановленим вимогам. Порядок державної реєстрації знаків відповідності встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі сертифікації.

Приклади міжнародних стандартів «-- попередня | наступна --» обов'язкова сертифікація
загрузка...
© om.net.ua