загрузка...
загрузка...
На головну

Буферні регістри КР580ІР82 і КР580ІР83

Буферні регістри КР580ІР82 і 83 (рис. 3.14) являють собою 8-розрядні паралельні регістри з трістабільний виходами. Вони використовуються для реалізації схем фіксації, буферизації і мультиплексування в мікропроцесорних системах на базі МП К580ИК80 і К1810ВМ86. На виходах мікросхеми КР580ВА82 генерується не інвертовані вхідні дані, а на виходах мікросхеми КР580ВА83 - інвертовані.


 Мал. 3.14.

Структурні схеми буферних регістрів моделей 82 і 83 наведені на рис. 3.14, а призначення вхідних і вихідних сигналів вказано при описі висновків мікросхем (табл. 3.17).

Записують вхідні дані в буферні регістри при переході сигналу STB з H-рівня в L- рівень. при Н рівні сигналу ОЕ виходи буферних регістрів знаходяться в високоімпедансних стані.

Таблиця 3.17. Висновки буферних регістрів

Системний контролер і шинний формувач КР580ВК28 «-- попередня | наступна --» Шинні формувачі КР580ВА86 і КР580ВА87
загрузка...
© om.net.ua