загрузка...
загрузка...
На головну

сигналами ППІ

 операція  сигнали управління
   CS  RD  WR  AL  A0
 Запис керуючого слова з МП Запис в канал А запис в канал B Запис в канал C Читання з каналу А Читання з каналу У Читання з каналу З Відключення ППІ від D (7-0) X Х Х Х
 Примітка: Х - байдуже стан сигналу

Скидання / установку розрядів каналу С можна використовувати для вироблення сигналів запиту переривання від ППІ. Для кожного з каналів А і В у ППІ є тригер дозволу переривання, установка / скидання якого здійснюється керуючої словом установки / скидання певного розряду каналу С. В разі, якщо тригер дозволу переривання відповідного каналу встановлений (INTE = 1), то ППІ може сформувати сигнал запиту переривання при готовності зовнішнього пристрою до введення або висновку.

Режим 0 застосовується при синхронному обміні або програмної організації асинхронного обміну. Мікросхема може розглядатися в цьому режимі як пристрій, що складається з чотирьох портів (два 8-розрядних і два 4-розрядних), незалежно настроюються на ввід або вивід. Виведення інформації здійснюється по команді OUТ мікропроцесора з фіксацією виведеної інформації в регістрах каналів, а введення - по команді IN без запам'ятовування інформації.

режим 1 забезпечує стробіруемий односпрямований обмін інформацією з зовнішнім пристроєм (рис. 3.5). Передача даних здійснюється по каналах А и В, а лінії каналу С керують передачею. Роботу каналу в режимі 1 супроводжують три керуючих сигналу. Якщо один з каналів запрограмувати на режим 1, то інші 13 інтерфейсних ліній можна використовувати в режимі 0. Коли обидва канали запрограмовані на режим 1, то що залишилися дві інтерфейсні лінії каналу С можуть бути налаштовані на введення або виведення.

В режимі 1 для введення інформації використовуються наступні керуючі сигнали: стрибає прийому (STB)-є вхідним сигналом, який формується зовнішнім пристроєм, він вказує на готовність ВУ до введення інформації; підтвердження прийому (IBF) - Це вихідний сигнал ППІ, що повідомляє ВУ про закінчення прийому даних в канал, він формується по спаду STB; запит переривання (INTR) - вихідний сигнал ППІ, що інформує МП про завершення прийому інформації. На початку прийому H-рівень сигналу встановлюється при STB = 1, IBF = 1 и INT = 1, скидається спадом сигналу RD.

Якщо під час написання управління станом сигналу INT каналу А здійснюється по лінії РС4, а каналу В - по лінії РС2.

Для виведення інформації в режимі 1 використовуються такі сигнали, як стрибає записи (OBF) - вихідний сигнал, який вказує зовнішнього пристрою про готовність до висновку, формується по фронту WR; підтвердження запису (АСК) - вхідний сигнал від зовнішнього пристрою, що підтверджує прийняття інформацією з ППІ; запит переривання (INTR)- Вихідний сигнал ППІ, що інформує МП про завершення операції виведення інформації. H-рівень сигналу встановлюється по фронту сигналу АСК при OBF = 1 и INTR = 1, скидається спадом сигналу WR.

Для операції виведення управління сигналом INTE каналу А здійснюється по лінії РС6, а каналу В - по лінії РС 2.(Рис. 3.5)

Приклад конфігурації ППІ в режимі 1 і відповідне йому керуюче слово для введення по каналах А, В, показаний на рис. 3.5, а на рис. 3.5, б - для виведення. Чи не використовуються для передачі керуючих сигналів лінії РС7, РС 6 (Рис. 3.5, а) і РС5, РС 4 (Рис. 3.5, б) можуть бути запрограмовані на введення (D3 = 1) або висновок (D3 = 0). На рис. 3.5. в. наведено варіант конфігурації ППІ в режимі 1 для виведення інформації по каналу А і введення по каналу В. Керуючий слово цього варіанту має вигляд 1010D311X, де D3 визначає роботу ліній РС 5, РС 4 на введення або виведення.


 Мал. 3.5.

Тимчасові діаграми роботи ППІ в режимі 1 при введенні і виведенні інформації представлені, відповідно на рис. 3.6, а і 3.6, б.

Режим 2 забезпечує двосторонню передачу інформації по каналу А до зовнішнього пристрою і назад (рис. 3.7). Процес обміну супроводжують п'ять керуючих сигналів, які подаються по лініях РС 7 - РСЗ. Решта 11 інтерфейсних ліній можуть налаштовуватися на режим 0 або режим 1. Розподіл сигналів по інтерфейсним лініях і керуюче слово режиму 2 наведені на рис. 3.7, а. розряд DO в цій конфігурації ППІ визначає параметри на введення або виведення інтерфейсних ліній РС 2, РС1 и РСО. Функції керуючих сигналів аналогічні розглянутим вище сигналам для режиму 1. Управління установкою внутрішнього сигналу INTE для операції введення здійснюється по лінії РС4, а для операції виведення - по лінії РС6. Тимчасова діаграма роботи ППІ в режимі 2 представлена на рис. 3.7, б.

Один з можливих варіантів комбінованого режиму роботи ППІ, в якому канал А запрограмований на режим 2, а канал В-на висновок в режимі 1 показаний на рис. 3.7, в

Мал. 3.6

У режимах 1 і 2 можливо проведення контролю за станом роботи зовнішнього пристрою і ППІ. Контроль здійснюється читанням слова-стану каналу З по команді OUT (Рис. 3.7, р) Для режиму 1 сигнали I / O в розрядах з певними номерами вказують на операцію введення або виведення з інтерфейсним лініях каналу З з такими ж номерами. Для режиму 2 значення розрядів D2 - DO визначаються тільки режимом роботи групи В.

 
 

Мал. 3.7

Архітектура БІС паралельного інтерфейсу КР580ВВ55 «-- попередня | наступна --» Архітектура контролера прямого доступу до пам'яті КР580ВТ57
загрузка...
© om.net.ua