загрузка...
загрузка...
На головну

Архітектура БІС паралельного інтерфейсу КР580ВВ55

БІС програмованого паралельного інтерфейсу KP580BB55 призначена для організації введення / виводу паралельної інформації різного формату і дозволяє реалізувати більшість відомих протоколів обміну по паралельних каналах. БІС програмованого паралельного інтерфейсу (ППІ) можна використовувати для сполучення мікропроцесора зі стандартним периферійним обладнанням (дисплеєм, принтером, накопичувачем) (рис. 3.4).

До складу БІС входять двонаправлений 8-розрядний буфер даних (BD), зв'язує ППІ з системною шиною даних (рис.3.4. а.); блок керування записом / читанням (RWCU), забезпечує керування зовнішніми і внутрішніми передачами даних, керуючих слів і інформації про стан ППІ; три 8-розрядних каналу введення / виводу (PORT А, В і С) для обміну інформацією з зовнішніми пристроями; схема управління групою A (CUA), виробляє сигнали управління каналом А і старшими розрядами каналу С [PC (7-4)]; схема управління групою В (CUB), виробляє сигнали управління каналом В і молодшими розрядами каналу С [PC (3-0)].


 Мал. 3.4

Призначення вхідних, вихідних і керуючих сигналів ППІ наведені при описі висновків мікросхеми в табл. 3.8. Сполучення БІС KP580BB55 зі стандартною системною шиною показано на рис. 3.4, б. Сигнали управління роботою ППІ подаються на блок RWCU (Рис. 3.4, в) і разом з адресними входами АТ, А1 задають вид операції, виконуваної БІС (табл. 3.9).

Таблиця 3.8. висновки ППІ

 позначення виводу  номер контакту  призначення виведення
 0 (7-0)  27; 28, 29: 30: 31: 32: 33; 34  Вхід / вихід даних
 RD  читання; H-рівень сигналу дозволяє зчитування інформації з регістра, що адресується по входах АТ, А1 на шину .0 (7-0)
 WR  запис; L-рівень сигналу дозволяє запис інформації з шини D (7- 0) в регістр ППІ, що адресується по входах АТ, AL
 АТ, А1  9; 8  Входи для адресації внутрішніх регістрів ППІ
 RESET  Скидання; H-рівень сигналу записує нулі в усі регістри керуючого слова і встановлює всі порти в третій стан
 CS  Вибір мікросхеми; L-рівень сигналу підключає ППІ до системної шини
 РА (7-0)  37:38: 39: 40; 1; 2; 3; 4  Вхід / вихід каналу А
 РВ (7-0)  15; 24: 23; 22: 21; 20; 19; 18  Вхід / вихід каналу В
 РС (7-0)  10; 11; 12: 13; 17; 16: 15; 14  Вхід / вихід каналу З
 Ucc  Напруга живлення (+5 В)
 GND  Напруга живлення (0 В)

Режим роботи кожного з каналів ППІ програмується за допомогою керуючого слова. Керуючий слово може задавати один з трьох режимів: основний режим введення / виводу (режим 0), стробіруемий введення / виведення (режим 1), режим двобічної передачі інформації (режим 2). Одним з форматів керуючого слова встановлюють різні режими роботи для кожного каналу (рис. 3.4, в).

Канал А може працювати в будь-якому з трьох режимів, канал В - в режимах 0 і 1. Канал З використовується для передачі даних тільки в режимі 0, а в інших режимах він служить для передачі керуючих сигналів, які супроводжують процес обміну по каналах А и В.

розряд D7 керуючого слова (рис. 1.11, в) визначає або установку режимів роботи каналів (D7 = 1), Або роботу ППІ в режимі скидання / установки окремих розрядів каналу C (D7 = 0). При порозрядному управлінні каналом З розряди D3 - DI визначають номер модифікується розряду; розряд 1) 0 задає скидання (DO = 0) або установку (DO = 1) модифікується розряду; розряди D6- D4 не використовуються.

Таблиця 3.9.Операції, що задаються керуючими

І мікропроцесором «-- попередня | наступна --» сигналами ППІ
загрузка...
© om.net.ua