загрузка...
загрузка...
На головну

Архітектура програмованого таймера КР580ВИ53

БІС програмованого таймера КР580ВИ53 призначена для організації роботи мікропроцесорних систем в режимі реального часу і дозволяє формувати сигнали з різними змінними і частотними характеристиками (рис. 3.3).

Таймер (ПТ) має три незалежні канали, кожен з яких містить 16-розрядний віднімає лічильник. Лічильники можуть працювати в довічним або двійковій-десятковому коді, з однобайтном або двухбайтное числами. Змінюючи коефіцієнти в виконуваної програмі, швидкість рахунку можна задати від 0 до 2 МГц.


Мал. 3.3

Спрощена структурна схема ПТ приведена на рис. 3.3. а. До складу БІС входять буфер даних (BD), призначений для обміну даними і керуючими словами між МП і ПТ; схема управління читанням-записом (RWCU), забезпечує виконання операцій введення-виведення інформації в ПТ; регістр керуючого слова (RGR), на якому записують керуючі слова, які визначають режими роботи лічильників; лічильник каналів (СТО - СТ2).

Призначення вхідних, вихідних і керуючих сигналів ПТ вказано при описі висновків мікросхеми (табл. 3.4.)

Підключення ПТ до шин мікропроцесора показано на рис. 3.3, б. Операції обміну інформацією між ПТ та МП, задають сигналами управління і адресними входами (табл. 3.4). Установка режиму роботи кожного каналу ПТ проводиться за програмою шляхом запису керуючого слова і початкового значення вмісту лічильника (N) з допомогою команд виводу (OUT). Керуючий слово (рис. 3.3, в) задає номер лічильника (розряди D7, D6), послідовність запису і зчитування вмісту лічильника (розряди D5, D4), режим роботи (розряди D3-DI) і вид використовуваного коду (розряд D0).

Таблиця 3.4.висновки ПТ

 позначення Висновку  номер контакту  призначення виведення
D (7-0)  1; 2; 3; 4,5; 6; 7; 8  Канал даних
RD WR  22 23  Сигнал «читання», «запис»
АТ, А1  19; 20  Адресні входи, які вибирають один з каналів ПТ або керуючий регістр
CS  вибір мікросхеми
CLKO-CLK2  9; 15; 18  Входи синхронізації лічильників
Сате-САТЕ2  11; 14; 16  Входи управління лічильників
OUTO-OVT2  10; 13; 17  Вихідні сигнали лічильників
Ucc  Напруга живлення (+5 В)
GND  Напруги харчування (0 В)

В процесі роботи ПТ вміст будь-якого з лічильників можна прочитати двома способами:

1) припиненням роботи лічильника за допомогою подачі відповідного сигналу GATE L-рівня або блокуванням тактовихімпульсів і пересиланням вмісту лічильника в акумулятор, починаючи з молодшого байта, за допомогою двох команд введення (IN), якщо запрограмовано читання двох байтів;

2) записом в ПТ керуючого слова, що містить нулі в розрядах D4, D5 (Нулі в цих розрядах вказують на виконання операції «замикання» рахунки в момент читання) і переадресацією вмісту лічильника за допомогою команд введення.

Кожен з лічильників ПТ може працювати в одному з шести режимів: в режимі 0 - програмована затримка; в режимі 1 - програмований чекає мультивибратор; в режимі 2 - програмований генератор тактових сигналів; в режимі 3 - генератор прямокутних сигналів; в режимі 4 - програмно-керований стрибає; в режимі 5 - апаратно-керований стрибає. вплив сигналу GATE на відповідний лічильник залежить від режиму роботи (табл. 3.4).

Таблиця 3.5.Операції обміну інформацією між ПТ

Управління від МП «-- попередня | наступна --» І мікропроцесором
загрузка...
© om.net.ua