загрузка...
загрузка...
На головну

поданням операнда

 функція  Переклад  мнемоніка
 Скласти з другим байтом команди  Add Immediate  ADI
 Скласти з другим байтом команди з урахуванням перенесення  Add & Carry Immediate  ACI
 Відняти другий байт команди  Subtract Immediate  SUI
 Відняти другий байт команди з урахуванням перенесення  Subtract-Borrow Immediate  SBI
 Логічне І з другим байтом  AND Immediate  ANI
 Що виключає Або з другим байтом  Exclusive OR Immediate  XRI
 Логічне АБО з другим байтом  OR Immediate  ORI
 Порівняти з другим байтом  Compare Immediate  CPI

Команди инкремента і декремента. До групи команд обробки даних відносяться також команди збільшення і зменшення вмісту регістра на 1 - INR RиDCR R.

Система команд мікропроцесора КР.580ІK80A дає можливість виробляти арифметичні операції з 16-бітними операндами. Вважається, що в цих командах операнди - цілі позитивні числа, а значення всіх тригерів стану не змінюються. Дві команди - инкремента пари INX Rр і декремента париDCX Rр - Дозволяють збільшити або зменшити вміст регістрів ВС, DE, HL і покажчика стека SP на 1.

Команда складання з подвоєною точністю DAD (Double Acceptation Data) підсумовує вміст реєстрової пари (HL) і адресується шістнадцятибітну регістра: (HL) + (Rp) > Н, L. При цьому модифікується відповідно до результату операції тригер перенесення. Команда DAD Н еквівалентна множенню на два регістрів HL, т. Е. Зсуву на один розряд вліво.

Команди зсуву і десяткового корекції.В системі команд мікропроцесора КР.580ІК80А є команди зсуву двох видів: арифметичного і циклічного (табл. 2.3). При циклічному зсуві акумулятор замикається через регістр зв'язку (біт переносу). Зрушення можливі як вліво, так і вправо.

При арифметичному зсуві вліво наймолодший біт акумулятора заповнюється значенням, отриманим з регістра зв'язку. Проводиться послідовний зсув всіх розрядів, і значення самого старшого біта направляється в звільнився регістр зсуву CY.

Таблиця 2.3. Команди зсуву та складання десяткових чисел

 функція  Переклад  мнемоніка
 Циклічний зсув вліво  Rotate Left  RLC
 Циклічний зсув вправо  Rotate Right  RRC
 Арифметичний зрушення вліво  Rotate Arithmetic Left  RAL
 Арифметичний зрушення вправо  Rotate Arithmetic Right  PAR
 Операція з десятковими числами  Decimal Adjust Accumulator  DAA

При арифметичному зсуві вправо також використовується регістр зв'язку, але напрямок зсуву змінюється на протилежне: з регістра зв'язку заповнюється найстарший біт, а з молодшого завантажується звільнився CY - регістр.

Однобайтном команда десяткової настройки акумулятора DDA (Decimal Adjust Accumulator) в два прийоми коригує восьмібітним значення в акумуляторі на дві бінарному кодовані десяткові цифри з правильною установкою тригера перенесення с. . вміст акумулятора збільшується на 6 за умови, що молодша тетрада містить число більше 9 або AC = 1, т. е. встановлено тригер полупереноса (переповнення 3-го біта). Якщо після виконання цієї умови старша тетрада містить число більше 9 або встановлений в 1 тригер перенесення с, то в старшу тетераду додається 6. Наприклад, проміжний результат двійкового складання ВКД - чисел 79 і 39 має вигляд 1011 0010 (CY = 0, AC = 1 ), а після виконання команди DAA отримуємо (CY = 1) 0001 1000, т. е. правильний результат: 118.

Команда DAA не коригує результат двійкового віднімання.

Команди обробки даних «-- попередня | наступна --» Команди переходів (альтернативні команди)
загрузка...
© om.net.ua