загрузка...
загрузка...
На головну

етап зростання

етап впровадження

етап розробки

характеристика етапу

Народження ідеї нового товару (послуги), маркетингові дослідження (прогнозування попиту на товар), прикладні дослідження (перевірка концепції нового товару на технічну здійсненність), проектування, ринкові випробування (пробний маркетинг). мета фірми - Перевірити концепцію нового товару на предмет комерційної реалізованості.

Завдання маркетингу на етапі

· Комплексні маркетингові дослідження ринку

· Аналіз потенційного попиту

· Планування обсягу продажів

· Оцінка виробничих і технологічних можливостей фірми

· Прогнозування реакції споживача на товар

Переважні типи споживачів

Йде визначення можливостей споживачів за допомогою маркетингових досліджень, вибір цільового сегмента ринку, його сегментування, визначення базового сегмента.

Характеристика етапу:

Стадія характеризується надходженням товару в продаж, ознайомленням покупця з товаром, звиканням покупця до нього. Тут характерні низький обсяг продажів і високі витрати, незначна конкуренція. Можливо монопольне становище товару на ринку, однак товар технічно не відпрацьований і технологічно які відшліфований. Цінова політика не стабільна і залежить від виду товару. Можуть використовуватися стратегія "зняття вершків" і стратегія "поступового впровадження на ринок". В окремих випадках при впровадженні на ринок можливий продаж нового товару за ціною нижче його собівартості. Мета фірми - створення ринку для нового товару.

Завдання маркетингу на етапі:

· Максимальне залучення уваги покупців до нового товару,

· Посилена реклама, що концентрує зусилля з просування товару,

· Використання монополістичного переваги,

· Збір інформації про оцінку покупцями нового товару.

На даному етапі необхідно інформувати потенційних споживачів про новий, невідомому їм товар, спонукати їх до випробування товару, забезпечити даному товару поширення через торговельно-посередницьку мережу.

Переважні типи споживачів:

Основні споживачі - "новатори". Як правило, це молоді люди, які першими пробують новинку з ризиком, якщо не для життя, то для репутації (оригінали, піжони, стиляги). На їх частку припадає близько 2-3% кінцевих споживачів.

характеристика етапу:

Стадія характеризується істотним зростанням попиту на товар і відповідним зростанням виробництва даного товару. На даному етапі може мати місце перевищення попиту над пропозицією, збільшення прибутку і стабілізація цін і витрат на рекламу. Ринок швидко зростає, однак, має місце нестабільно мінливий характер попиту. Можлива реакція конкурентів. Мета фірми - освоєння ринку, захоплення лідируючих позицій, максимальне зростання обсягу продажів.

Завдання маркетингу на етапі:

· Завоювання позицій на ринку,

· Відпрацювання базових рішень,

· Зміцнення прихильності покупців через рекламу,

· Збільшення тривалості етапу сталого зростання.

Для максимального продовження періоду інтенсивного зростання обсягу продажів і швидкого зростання ринку, як правило, використовуються такі підходи:

· Підвищити якість новинки, надавши їй додаткові властивості,

· Проникнути в нові сегменти ринку,

· Використовувати нові канали поширення,

· Переорієнтувати частину реклами з поширення обізнаності про товар на стимулювання його придбання,

· Своєчасно знизити ціни для залучення додаткового числа споживачів.

Переважні типи споживачів:

Основні споживачі - "адепти" - законодавці мод, лідери думок у своїй соціальній сфері. Їх визнання робить товар відомим і модним. Вони складають 10-15% числа кінцевих споживачів. Крім того, до споживачів відносяться "прогресисти" або "раннє більшість" (наприклад, студенти), які забезпечують масовий збут на стадії росту. Вони складають від 25 до 35% числа кінцевих споживачів

Поняття про ринковий життєвий цикл товару. Його основні стадії: вихід на ринок і спад. «-- попередня | наступна --» етап спаду
загрузка...
© om.net.ua