загрузка...
загрузка...
На головну

Система збору зовнішньої поточної маркетингової інформації

Система внутрішньої звітності

У будь-якої фірми існує внутрішня звітність, до неї відносяться показники: поточного збуту, суми витрат, обсяги матеріальних запасів, руху готівки, дані про кредиторську та дебіторську заборгованості. Застосування комп'ютерів дозволяє створити ефективні системи внутрішньої звітності. Так при наявності такої системи торговий агент може з будь-якої точки по телефону запросити необхідні йому відомості, наприклад про наявність товару на складі і отримати відповідь не тільки про наявність паперу на складі, але і при її відсутності, відповідь на питання, коли і яким комбінатом вона буде проведена. Це дає йому великі переваги перед конкурентами.

Зібрана й оброблена інформація повинна бути представлена керівництву у вигляді звіту.

Багато що залежить від того, як структурно організований документ.

Головне - це логістична послідовність при подачі всієї необхідної інформації. Необхідно відзначити, що американська структура документа на перший погляд може здатися

дивною, враховуючи нашу звичку ще зі шкільної лави писати по всім відомою схемою: введення - головна частина - висновок. У американців загальна схема ділових документів виглядає так: введення - висновок - рекомендації - основна частина - додаток.

Система збору зовнішньої поточної маркетингової інформації забезпечує керівників інформацією про самі останні події і представляє набір джерел і методичних прийомів, за допомогою яких керівники одержують повсякденну інформацію про події, що відбуваються в комерційному середовищі.

Зазвичай маркетингову інформацію підрозділяють на первинну і вторинну.

первинна інформація - Це дані, одержувані в результаті спеціально проведених для рішення конкретної маркетингової проблеми польових досліджень.

Переваги первинної інформації:

- Збір відповідно до точно поставленої мети;

- Відома і контрольована методологія збору;

- Результати доступні для компанії і можуть відгороджуватися від конкурентів;

- Відома надійність.

недоліки:

- Великий час на збір і обробку;

- Дорожнеча;

- Сама фірма не завжди може зібрати всі необхідні дані.

Разом з тим слід зазначити, що на збір первинних даних йде багато часу і вони дуже дорогі. З метою отримання більш повної та якісної інформації багато фірм розробляють спеціальні маркетингові інформаційні системи (МІС).

МІС - Це сукупність персоналу, устаткування, методів, призначених для збору, обробки, аналізу інформації, необхідної для підготовки та прийняття маркетингових рішень.

вторинна інформація - Це дані, зібрані раніше для цілей, відмінних від цілей конкретного маркетингового дослідження. Джерела вторинної інформації поділяються на внутрішні и зовнішні.

Основними джерелами зовнішньої вторинної інформації є:

1. бухгалтерські та фінансові звіти,

2. дані про збут,

3. дані про прибуток і збитки,

4. дані про запаси,

5. звіти керівників на зборах акціонерів,

6. огляди скарг і рекламацій споживачів,

7. ділова кореспонденція підприємства,

8. матеріали попередніх досліджень.

Основними джерелами зовнішньої вторинної інформації є:

- Публікації національних і міжнародних офіційних організацій;

- Публікації державних органів, міністерств, муніципальних комітетів і

організацій;

- Публікації торгово-промислових палат і об'єднань;

- Збірники статистичної інформації;

- Звіти і видання галузевих фірм і спільних підприємств;

- Книги, повідомлення в журналах і газетах;

- Публікації навчальних, науково-дослідних, проектних інститутів і суспільно

наукових організацій, симпозіумів, конгресів, конференцій;

- Прайс-листи, каталоги, проспекти й інші фірмові публікації;

- Матеріали консалтингових організацій.

- Виставки, ярмарки, наради, конференції, презентації, дні відкритих дверей, комерційні бази і банки даних.

Переваги вторинної інформації:

- Дешевизна в порівнянні з первинною інформацією;

- Можливість зіставлення декількох джерел;

- Швидкість отримання в порівнянні зі збором первинної інформації.

недоліки:

- Неповнота; устареваемость; іноді невідома методологія збору і обробки; неможливість оцінити достовірність.

Концепція системи маркетингової інформації «-- попередня | наступна --» Система маркетингових досліджень
загрузка...
© om.net.ua